Športová akadémia Mateja Tótha 22. júna 2017 na ZŠ a MŠ Milana Hodžu v Bratislave

img

Športová akadémia Mateja Tótha  zorganizovala vo štvrtok 22. 6. 2017 od 9.00 h na Základnej škole s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave deň s Akadémiou. 

Deti športovali pod dohľadom trénerov kolektívu Športovej akadémie Mateja Tótha. Deti 1. až 4. ročníka húževnato bojovali o víťazstvo v jednotlivých kolách podľa ročníkov. Na záver boli vyhodnotené najlepšie tímy, za snahu a výkony boli mladí športovci odmenení diplommi a vecnými darmi.
Deň so Športovou akadémiou Mateja Tótha bol športovou rozlúčkou so školským rokom a aktívnymi fanúšikmi športujúcich detí bolli ich rodičia.
Záštitu nad štvrtkovým vydareným dopoľudním prevzali Levické mliekárne LEVMILK, ktoré počas celej akcie deťom zabezpečovali občerstvenie.