Zápas v hlasovaní o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

img

Do súťaže O2 Dobrá vec sa zapojilo 281 základných škôl z celého Slovenska. V Prešovskom kraji sa zapojilo najviac, a to až 50 základných škôl. V počte zapojených škôl však nezaostal ani Košický či Žilinský kraj. Školy zháňali hlasy ako sa len dalo, pretože získať najväčší počet hlasov v boji o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha chcela každá škola. V zápase o každý jeden hlas využili školy rôzne formy propagácie hlasovania. Niektoré školy zvolili cestu prostredníctvom letákov, plagátov v priestoroch školy, na školskom webe, facebooku či vo svojom meste. Niekde sa hlasovalo aj na hodinách informatiky.

Niektoré školy sa rozhodli o súťaži informovať rodičov prostredníctvom e-mailu a cez EduPage. Bonusové body sa dali získať aj za prečítanie článkov v Sóde na webe. Hlasovalo 375 268 ľudí – riaditelia, učitelia, rodičia, deti, samospráva, verejnosť. V počte odovzdaných hlasov s prehľadom zvíťazil Žilinský kraj s podielom 36 % na celkovom hlasovaní.

Autor článku: Lucia Gavenčiaková