Deti z Akadémie nie sú len atléti, oni môžu robiť akýkoľvek šport

Ako je už známe, v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave detí, nešpecializujeme sa na konkrétnu športovú disciplínu, ale pripravujeme deti pre všetky športy. Rozhodli sme sa nebyť súčasťou žiadnej športovej organizácie ani zväzu, ale so športovými zväzmi úzko spolupracujeme.

Naša metodika športovej prípravy dáva deťom priestor pre rozvoj v každom športovom odvetví. V našich tréningových skupinách trénujú deti, ktoré všeobecnú pohybovú výkonnosť využívajú v športoch, ktorým sa začínajú profesionálne venovať – prípravka malých hokejistov, futbalistov, gymnastov a atlétov. Tréneri Akadémie k nám prichádzajú z rôznych športových odvetví, majú možnosť si „športovo vychovať“ deti pre svoju športovú špecializáciu. A tak, keď sa deti dostanú do veku, kedy by sa mali rozhodnúť akému športu sa chcú venovať, môžu pokračovať s niektorými z našich trénerov, ktorí sa venujú aj špeciálnej športovej príprave konkrétneho športu. Pre každý konkrétny šport je dôležité nadobudnúť správny pohybový základ, z ktorého sa následne odvíjajú výkony v konkrétnej športovej disciplíne. V Akadémii vychovávame športovcov, z ktorých sa neskôr môžu vypracovať nádejní a talentovaní reprezentanti krajiny.

Deti z Akadémií využívajú príležitosti, kde môžu preukázať svoj talent a pekne zabodovať. Zapájajú sa do rôznych športových súťaží, kde sa im darí získavať skvelé ocenenia.

V stredu 6. februára sa naši malí „Šamťáci“ zo ZŠ Sokolíkova v Bratislave zúčastnili pretekov v rámci projektu Detská atletika. Akadémiu reprezentovali tri 6-členné družstvá zložené z 3 chlapcov a 3 dievčat. Deti súťažili v 6 disciplínach: štafetový beh, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, prekážkový beh, autový hod plnou loptou, prekážková dráha Formula a 3-minútový vytrvalostný beh. Družstvu našich najstarších „Šamťákov“ sa podarilo aj postúpiť na slovenské finále, ktoré sa bude konať 5. apríla v hale Elán v Bratislave. Gratulujeme všetkým deťom k ich výkonom a reprezentácii.

Sledujte nás na facebooku: