ČO SA UDIALO V ROKU 2017 ZACHYTENÉ NA FOTOGRAFIÁCH

ODOVZDÁVANIE GRANTU NA ZŠ SV. GORAZDA V ŽILINE

Aj Žiline bude Športová akadémia Mateja Tótha, pretože aj tu škola získala grant vďaka lekárňam DR. MAX. Odovzdávanie výhry bolo pred žiakmi celej školy v telocvični. O program a krásnu výzdobu sa opäť postarali šikovní žiaci.