ČO SA UDIALO V ROKU 2019 NA FOTOGRAFIÁCH

Odovzdávanie grantu na ZŠ Mlynská 50 v Senci

Ďalšia základná škola v Senci, ktorej sa podarilo získať grant v súťaži O2 Dobrá vec. Škola bojovala o grant veľmi intenzívne a získala tak až 12 298 hlasov, čím sa zaradila medzi školy s najväčším počtom hlasov na Slovensku.

Odovzdávanie grantu na ZŠ Kysucká 14 v Senci

Základná škola v Senci vytrvalo bojovala o získanie grantu, čo sa jej nakoniec aj podarilo s 1 359 hlasmi. A už tradične na jeseň zavítala akadémia Mateja Tótha s olympijským víťazom na čele, s plaketou, ktorá symbolizuje výhru pre túto školu. Odovzdávanie grantu bolo nádherné aj vďaka peknému počasiu.

odovzdávanie grantu na ZŠ s MŠ Mierové nám. 10 v Šintave

Veľkolepé odovzdávanie grantu sa odohralo aj na ZŠ s MŠ v Šintave. Škola si pre Mateja Tótha pripravila krásny program a množstvo výtvarných diel a nechýbal ani zápis olympijského víťaza do kroniky.

Odovzdávanie grantu na ZŠ Banská Belá

Matej Tóth v týchto dňoch zavítal aj do obce v centre Štiavnických vrchov - Banskej Belej. Základná škola v tejto obci si vybojovala jednu zo 40 akadémií vrámci súťaže O2 Dobrá vec. Škola získala až 1 466 hlasov. Počas návštevy olympijského víťaza si deti pripravili kultúrny program a sladkú tortu :-)

Odovzdávanie grantu na ZŠ Cádrova 23 v Bratislave

Slávnostne odovzdávanie grantu víťaznej škole v našom hlavnom meste si môžete pozrieť na fotografiách. Deti si pre olympijského víťaza pripravili krásne, farebné transparenty.

Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne v Nitre

Ďalšie z kultúrno-športových podujatí Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne v Nitre 2019. Tentokrát sa podujatie nieslo v znamení premiér. Tou najväčšou bola premiéra našej novej hymny.

Odovzdávanie grantu na ZŠ sv. Gorazda v Nitre

Aj v Matejovom rodnom meste Nitra je škola, ktorá vyhrala súťaž O2 Dobrá vec vo svojom kraji. Preto tu bol Matej na slávnostnom odovzdaní grantu škole.

Odovzdávanie grantu na ZŠ s MŠ Vlkanová 68

Prvá zo štyridsiatky základných škôl, ktoré si pre tento školský rok vybojovali akadémiu v súťaži O2 Dobrá vec dostala symbolickú plaketu, ktorú škole odovzdal Matej Tóth.