ČO SA UDIALO V ROKU 2020 NA FOTOGRAFIÁCH

Telesná na doma

Počas pandémie, kedy bola akadémia zatvorená, sme s trénermi O2 Športovej akadémia Mateja Tótha pripravili Telesnú na doma.

Predstavujeme nové metodiky!

S hrdosťou Vám predstavujeme nové, ďalšie dve metodiky, ktoré prispejú k skvalitneniu tréningového procesu v akadémii a rozšíria zbierku. V akadémii sa neustále snažíme posúvať kvalitu metodického materiálu dopredu, čoho dôkazom sú ďalšie nové metodiky. Psychologická príprava a Aplikácia kompenzačných cvičení tvoria dve z troch základných pilierov tréningov v akadémii.

Nové služobné TOYOTY.

Vďaka spolupráci s Toyotou, ktorá aktívne podporuje projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, si členovia akadémie, Vladimír Škorec a Michal Tóth prevzali nové služobné autá. Krásne, nové Toyoty Corolly budú našim kolegom dopomáhať na cestách napĺňať ciele akadémie.

Testovanie 2

V prvých dvoch februárových týždňoch prebehlo v poradí druhé školské testovanie, ktoré absolvovalo viac ako 90 skupín po celom Slovensku. Priebežné testovanie má hlavne ukázať trénerom, ale aj samotným deťom, ako sa darí postupne napĺňať ciele tréningu, ako sa zlepšili oproti vstupnému testovaniu a na čom treba ešte zapracovať. Na základe toho vie tréner v ďalších tréningoch prispôsobovať individuálne cvičenia pre jednotlivcov, ale aj celú skupinu.

Odovzdávanie grantov na ZŠ v Nižnej Olšave

Posledné odovzdávanie grantov v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo na Základnej škole v Nižnej Olšave. Táto škola získala v súťaži O2 Dobrá vec 161 hlasov. Žiaci si pre nás pripravili program v podobe ukážky tréningu, ktoré sa doposiaľ naučili. Tak ako už býva zvykom, do rúk vedenia školy sme odovzdali symbolickú plaketu Matejovej stopy, čím sme definitívne uzavreli kapitolu odovzdávania grantu v tomto školskom roku.

Odovzdávanie grantu na ZŠ s MS v Oravskom Veselom

Na základnej škole v Oravskom Veselom sme boli odovzdať jeden z posledných grantov v školskom roku 2019/2020. V pekne modernej telocvični sme do rúk riaditeľky a tréneriek akadémie odovzdali symbolickú plaketu Matejovej stopy ako znak víťazstva v súťaži O2 Dobrá vec. Základná škola z Oravského Veselého bola ako jedna z ôsmich škôl vyžrebovaná, vďaka čomu jej žiaci môžu trénovať v akadémii v školskom roku 2019/2020 zadarmo.

Odovzdávanie grantu na ZŠ s MŠ v Malom Čepčíne

Do regiónu Turiec sme sa vybrali odovzdať ďalší grant. V malebnej obci Malý Čepčín stojí aktívna základná škola s materskou školou aj pre deti z okolitých dedín. I keď táto škola nemá ani telocvičňu a deti precvičujú tréningy len v najväčšej triede, tak po ukážke im talent a chuť športovať vôbec nechýba. Sme radi, že akadémia pôsobí aj v menších školách, kde si deti túto príležitosť vážia. Škole držíme palce aj v ďalších projektoch.

Odovzdávanie grantu na ZŠ Márie Medvedzkej v Tvrdošíne

V Žilinskom samosprávnom kraji sme navštívili aj mesto Tvrdošín, kde leží základná škola Márie Medvedzkej. Táto základná škola sa môže pochváliť výbornou liahňou mladých florbalistiek ako nám povedala pani riaditeľka. Práve do jej rúk sme odovzdali symbolickú plaketu Matejovej stopy ako znak víťazstva v súťaži O2 Dobrá vec. Žiaci si pre nás pripravili aj pekný sprievodný program v podobe moderného tanca.