ČO SA UDIALO V ROKU 2022 NA FOTOGRAFIACH

ZŠ Veľký Šariš

Zakladná škola vo Veľkom Šariši sa netají športovými úspechmi. Pri nedávnej príležitosti 100. výročia športu v meste pán primátor Viliam Kall udelil ocenenie viacerým mladým športovcom. Na tejto škole funguje aj pilotný projekt 3. hodina telesnej vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Veolie. No predovšetkým sa tešíme, že je aj táto škola zapojená v projekte O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

ZŠ Veľké Uherce

Základnú školú Veľké Uherce (okres Partizánske), v tomto školskom roku navštevuje veľmi pekný počet žiakov - 222. Okrem športových zdatností, ktoré neustále dokazujú naším trénerkám, Katke a Andrejke, v projekte O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, sa môžu pýšiť aj šikovnosťou žiakov v hasičských súťažiach, v ktorých získali krásne umiestenia a opäť sa vracali vyzdobení medailami a s víťaznými pohármi v rukách.

ZŠ Važecká, Prešov

ZŠ Važecká Prešov je jednou z 8 škôl, ktoré vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a spoločnosti Veolia získali 3. hodinu telesnej. Pod vedením vyškolenej pani učiteľky Oľgy sa každý štvrtok cvičí o hodinu viac :-)

ZŠ Topoľnica

Športová akadémia Mateja Tótha má zastúpenie aj v okrese Galanta. Obec Topoľnica je dôkazom toho, že keď sa chce, tak sa dá. Zapojili sa do súťaže o Grant od O2, ktorý aj vhrali, no okrem toho sa do diania s radosťou zapojila aj pani riaditeľka, ktorá sa zúčastnila januárového školenia trénerov v Banskej Bystrici.

ZŠ Šrobárová, Prešov

Na Šrobárke je O2 Športová akadémia Mateja Tótha už nejaký ten rok. Vďaka trénerovi Marekovi a Michalovi sa škola zúčastňuje mnohých športových aktivít. A deti tu pribúdajú aj počas školského roka. Dobrá referencia na tréningy Akadémie je dôležitá aj medzi deťmi. A tak sme tento školský rok, počas roka museli na tejto škole otvoriť ďalšiu tréningovú skupinu, pretože tá pôvodná už "praskala vo švíkoch" pod náporom množstva detí. Tešíme sa záujmu o šport na tejto škole.

ZŠ Široké

Ani základná škola v Širokom nezaostáva v oblasti pohybu a športu, práve naopak, nedávno si z Prešova priniesli krásne 2.miesto vo vybíjanej, starší žiaci bravúrne súťažia vo florbale a taktiež si každoročne pripomínajú Svetový deň stolného tenisu, kedy sa do hry, s podporou československej reprezentantky stolného tenisu Alice Grofovej Chladekovej, zapájajú stovky žiakov Základnej školy v Širokom. V neposlednom rade, aj každoročná akcia s názvom BEACTIVE, podporuje v žiakoch vytvárať si zdravý vzťah k pohybu.

ZŠ Sv. Vincenta Bratislava

Základná škola Sv. Vincenta v bratislavskej časti Ružinov implementovala niekoľko zaujímavých aktivít na podporu pohybu u žiakov. Každotýždenné tréningy Športovej akadémie Mateja Tótha, či Kolobežkové prechádzky realizované pred letom, jednoznačne prispievajú k zaľúbeniu si športových aktivít.

ZŠ Sv. Marka, Nitra

December 2020 bol pre Základnej školu Sv. Marka z hľadiska podpory športu a aktivity žiakov mimoriadne významný, keďže boli vyžrebovaní a spomedzi desiatich najlepšie umiestnených škôl získali O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha.