ČO SA UDIALO V ROKU 2022 NA FOTOGRAFIACH

ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice

ZŠ Ul. kpt. Nálepku, Nové mesto nad Váhom

MŠ Sv. Vincenta de Paul, Levice

MŠ Sabinov

MŠ Gagarinova Topoľčany

MŠ Anjelik

MŠ Anjelik Vo všeobecnosti veľmi nízky počet materských škôl na Slovensku realizuje časté a pravidelné športové aktivity pre detičky. Materská škola Anjelik v Bratislave je však úžasným príkladom zavádzania športových aktivít pre deti ešte pred nástupom na základnú školu. Ako prvá materská škola sú zaradení do Športovej akadémie Mateja Tótha a dokonca aj do futbalového zväzu. Pravidelne ponúkajú deťom možnosť športových aktivít spoločne s kvalitnou vyváženou stravou, čo pripravuje každého člena na oveľa plno hodnotnejší a zdravší vzťah k pohybu a strave aj do budúcnosti.