Všetkých jedenásť základných škôl v bratislavskej Petržalke zapojených do Športovej akadémie Mateja Tótha

Skolenie_trenerov

S podporou samosprávy Mestskej časti Bratislava-Petržalka a aktívnej pomoci jej starostu Vladimír Bajana sa do projektu Športovej akadémie Mateja Tótha zapojilo jedenásť základných škôl. Jedným z dôležitých krokov ku kvalitnej realizácii Metodiky ŠAMT a teda aj predpokladu, že do projektu športovania sa zapojí čo najviac detí, bolo aj prvé, základné školenie trénerov, ktorí budú viesť jednotlivé športové skupiny.
V priestoroch bratislavského hotela Gate One vo štvrtok 8. februára 2018 sa zišla dvadsiatka trénerov. Cieľom školenia bolo najmä zoznámiť ich s používaním unikátne spracovanej metodiky a vysvetliť základné východiská a spôsoby práce s deťmi, využívaním hier, cvičení a pomôcok na dosiahnutie základného cieľa – naučiť deti správne sa hýbať, získať vzťah k športu, zvyšovať ich sebavedomie a psychickú odolnosť.
Praktickú športovú časť viedli metodici Športovej akadémie Mateja Tótha – Michal Tóth a Andrea Ballová. Ako správne viesť žiacku knižku, ktorá je súčasťou komunikácie akadémie s trénermi a rodičmi podrobne vysvetlila Lucia Gavenčiaková
.

Jedným z aktívnych účastníkov kurzu bol aj Robert Schnürmacher, pracovník oddelenia školstva a športu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý po skončení školenia sa s uznaním vyjadril o kvalite projektu a práve ukončeného školenia: „Dnes sme zahájili praktickú časť fungovania Športovej akadémie Mateja Tótha v najväčšej mestskej časti na Slovensku, verme, že sa do nej zapojí čo najviac detí Petržalky a budeme vychovávať nielen vzdelaných mladých ľudí, ale aj športovo zdatných.“

 

Autor: Vladimír Škorec

Sledujte nás na facebooku: