O2 Športová akadémia Mateja Tótha

základné fakty
o O2 Športovej akadémii Mateja Tótha

Matej Tóth o akadémii

Atletika mi nevzala nič, naopak,
dala mi všetko, čím som!

Za týmto mojím výrokom si stojím a to je aj hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli založiť Športovú akadémiu Mateja Tótha. Vďaka športu som sa nielen fyzicky zdravšie vyvíjal, ale hlavne mal obrovský prínos pre môj osobnostný rozvoj. A cieľom našej akadémie je práve to! Preto beriem ako spoločenskú zodpovednosť odovzdať svoje skúsenosti ďalším generáciám. Tak ako som sa ja motivoval a mal vzory v minulosti, chcem aj ja pozitívne vplývať na motiváciu detí a mladých športovcov.

MATEJ TÓTH
olympijský víťaz 2016

Podpis Matej Tóth
za
1 MESIAC
za
1 POLROK
za
1 ROK
24 Eur
základné školy
114 Eur
základné školy
216 Eur
základné školy
15 Eur
materské školy
71,25 Eur
materské školy
135 Eur
materské školy

metodika
športovej prípravy

Tréning a vývojová kineziológia

 • využívame moderné pohľady na pohyb ľudského tela,
 • aplikujeme princípy neuromuskulárneho riadenia pohybu (každý človek využíva programy uložené v centrálnej nervovej sústave a tie potom premieňa pomocou svalov na výsledný pohyb),
 • využívame vývojovú kineziológiu, ktorá počas prvého roku života dieťaťa zabezpečuje jeho vertikalizáciu. Sú to programy, s ktorými sa rodíme, sú teda geneticky dané.

Tréning a psychológia

Ďalšou významnou súčasťou našej metodiky je využívanie cvičení a hier, na tvorbe ktorých sa zúčastňovala detská psychologička. Pomocou nich deti dokážu mobilizovať a zdokonaľovať mozgové funkcie, čoho dôsledkom sa stáva pohyb cieľavedomejší a u detí sa prejavuje výraznejšia túžba po športovej činnosti.

Naša metodika sa tiež opiera o psychodiagnostické testovanie a následný mentálny tréning detí, ktorý bol špeciálne vytvorený pre Športovú akadémiu Mateja Tótha.

 • vychádzame z poznania, že každé dieťa je individuálna bytosť s určitými osobnostnými vlastnosťami, schopnosťami a s rozdielmi v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania,
 • v predškolskom veku a mladšom školskom veku má významnú úlohu v živote dieťaťa aj tréner,
 • správny prístup zo strany trénera pomáha deťom pri budovaní sebavedomia a pozitívneho sebaobrazu, sebahodnotenia,
 • na základe psychodiagnostiky, bude tréner vedieť nájsť tú najlepšiu motiváciu tak pre introvertné dieťa ako aj pre dieťa extrovertné,
 • diagnostika odhalí aktuálny stav dieťaťa a zároveň ponúkne odporúčania pre trénerov na zlepšenie slabých stránok detí.

Športová akadémia Mateja Tótha je jedinečný celoslovenský projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Naším cieľom je ponúknuť kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Pohybový program akadémie je špeciálne vytvorený pre dve vekové kategórie:

 • 1. kategória – predškolský vek 4-6 rokov,
 • 2. kategória – mladší školský vek 6-11 rokov.

Deti navštevujú športový krúžok jedenkrát (1. kategória) alebo dvakrát (2. kategória) do týždňa a športujú pod vedením vyškolených trénerov.

Cieľom tréningového programu Športovej Akadémie je:

 • vytvoriť a zdokonaliť pohybový základ detí pomocou všestrannej atletickej prípravy,
 • vytvoriť motorický a funkčný potenciál s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa,
 • využívať inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Táto jedinečná kombinácia cvičení vyvolá v detskom organizme celú radu zmien, ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu na zaťaženie,
 • aplikovať náš pohľadu na tréningový proces detí ponúka zmenu klasickej filozofie športového tréningu,
 • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže a tým dáva šancu každému dieťaťu stať sa špičkovým športovcom.

Množstvo výskumov a štúdii dokazuje, že neexistuje lepší spôsob na vytvorenie zdravšieho a šťastnejšieho života ako je športovanie a hlavne športovanie detí.
Žijeme život ovplyvnený rôznymi faktormi, ktoré vedú inaktivite detí a k následným negatívnym predpokladom k vytvoreniu optimálnych podmienok k zdravému vývinu dieťaťa. Tréningový program akadémie je vystavaný tak, aby významným spôsobom ovplyvnil kvalitu vývoja našich detí. Jeho súčasťou sú špeciálne vytvorené cvičenia, ktoré podnecujú a vplývajú na:
– optimálny telesný vývoj dieťaťa,
– psychologickú stránku vývinu a formovanie osobnosti dieťaťa,
– prípravu dieťaťa na výkon a optimalizujú jeho výkonnostný rast.

Diagnostický a testovací program akadémie

 • diagnostické sledovanie detí bude prebiehať jedenkrát štvrťročne,
 • k diagnostike detí je zostavená špeciálna batéria testov, ktorá pozostáva z:
 • testy všeobecnej pohybovej výkonnosti – sledujeme cielený rozvoj pohybových schopností (rýchlosť, sila, základná koordinácia),
 • test stabilizácie – testom sledujeme správny telesný vývoj dieťaťa,
  (test a hodnotiacu stupnicu vypracoval osobný fyzioterapeut Mateja Tótha),
 • psychologické testovanie osobnosti dieťaťa (2x do roka) – testovaním odhalíme tie najdôležitejšie osobnostné predpoklady dieťaťa. Výsledky budú dôležité pre rodičov, ale hlavne pre trénerov, ktorí budú vedieť ako majú pristupovať k dieťaťu. Pozitívne zmeny v osobnosti detí uvidia rodičia na základe testovania (psychodiagnostické testy vypracovala a aj vyhodnocuje detská psychologička),
 • testovanie prebieha počas samotného tréningového procesu,
 • konkrétne testy sú jednoduché, nenáročné a motivačné,
 • Výsledky testovania budú prístupné pre každého rodiča na webovej stránke akadémie.
  (Výsledky sú neverejné a rodič si ich môže pozrieť po zadaní individuálne prideleného kódu).

novinky
zo sveta akadémie

všetky novinky

Deti z Akadémie nie sú len atléti, oni môžu robiť akýkoľvek šport

2019-02-12
Ako je už známe, v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave detí, nešpecializujeme sa na konkrétnu športovú disciplínu, ale pripravujeme deti pre všetky športy Rozhodli sme sa nebyť súčasťou žiadnej športovej organizácie ani zväzu, ale so športovými zväzmi úzko spolupracujeme Naša metodika športovej prípravy dáva deťom... viac
čítaj viac

Druhé testovanie prinesie jasné výsledky o športovej výkonnosti detí v Akadémii

2019-02-05
Týmto týždňom v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha vypuklo druhé priebežné testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti našich detí  Testovanie sa skladá z rovnakých disciplín ako to prvé a tak sa dajú namerané výsledky dobre porovnávať Na základe získaných hodnôt priebežného testovania dokážeme vyhodnotiť, ako naše deti športovo napredujú Hodnoty... viac
čítaj viac

Vyhlásenie výsledkov súťaže „Vychutnaj a vyhraj!“

2019-01-07
Súťaž o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre Vašu materskú školu, ktorú sme organizovali spolu s Levickými mliekarňami Levmilk, je na konci a my Vám ponúkame jej výsledky Súťaž trvala od 1 9 do 31 12 2018 Do súťaže sa mali možnosť zapojiť všetky materské školy a detské centrá, ktoré chcú dať deťom možnosť športovať v našej akadémii... viac
čítaj viac

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019 Vám praje O2 Športová akadémia Mateja Tótha

2018-12-26
... viac
čítaj viac

kontaktné
informácie

O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

BRATISLAVA
Chemická 2, 831 04 Bratislava
IČO: 42184827
DIČ: 2023248612
FB tréneri
FB ŠAMT

Informačná mapa miest, kde akadémia pôsobí

Po nájazde myšou môžete rozkliknúť všetky miesta kde akadémia pôsobí a dostať sa tak bližšie ku kontaktným informáciam

Mária Bedleková

riaditeľ
+421 915 165 745

napíšte mi

Michal Tóth

športový riaditeľ

napíšte mi

Lucia Gavenčiaková

ekonomický úsek
+421 908 260 130

napíšte mi

Viktória Peštová

administratívny úsek
+421 948 145 188

napíšte mi

ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou samosprávy

ZŠ Zarevúca, Zarevúca, Ružomberok, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Zľava z členského poplatku vďaka grantu O2 O2 logo

ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Zľava z členského poplatku vďaka grantu O2 O2 logo

ZŠ Záhorácka, Malacky

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Zľava z členského poplatku vďaka grantu O2 O2 logo

Základná škola, Brezová, Piešťany, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

MŠ 9. mája Banská Bystrica

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Zľava z členského poplatku vďaka grantu O2 O2 logo

ZŠ Sama Chalupku, Prievidza

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

Dudova 1640/2, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Hviezdoslavova 1, Revúca, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

Šrobárova 20, Prešov-Sekčov, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Petra Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Veľkomoravská 2160/12, 911 05 Trenčín-Zlatovce, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou samosprávy

ZŠ s MŠ Školská 238, Zubrohlava

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ s MŠ, Mútne 224, Mútne

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

Škarniclova 1, Bratislava, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Lumaco-group logo

ZŠ s MŠ Valaská Belá, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ s MŠ Vasiľov 58

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

E. P. Bárdoša 235/50, Habovka

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ s MŠ, Staničná 324, Liesek

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Školská 49 Vinosady

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Súkromná ZŠ, Kysucká 14, Senec

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Pavla Horova 16, Bratislava

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Beňovského 1, Bratislava

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Dubová 1, Bratislava

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Súkromná ZŠ Tr.SNP 104, Košice

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Kysak 210, Kysak

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Zemanská 2, Krompachy

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Belehradská 21, Košice

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Základná škola, Demandice

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Levická 903, Vráble

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Mojzesovo - Černík, Mojzesovo 505

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Cirkevná ZŠ Ražňany 240

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ s MŠ Havaj 7

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Lemešany 154

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Široké 141

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ s MŠ Bukovce 80

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Cirkevná ZŠ J.Krstiteľa, Partizánske

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 121

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Školská 492/15, Nitrianske Rudno

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Kostolné 263

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Základná škola Pusté Sady

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ s MŠ Dechtice 514

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Arpáda Felcána 4, Hlohovec, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Fándlyho 763/7A, Sereď

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Strážnická 1

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Základná škola s materskou školou Podkonice 284

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

ZŠ Dr.V.C., Francisciho 803, Tisovec

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Lumaco-group logo

ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Vďaka vašim 2 %

ZŠ J. Švermu 6, Michalovce

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou samosprávy

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou samosprávy

ZŠ s MŠ Nižná Slaná

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

ZŠ s MŠ Vištuk

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

OC Retro, Nevädzová, Ružinov, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

tu sa môžete ešte prihlasovať

ZŠ Komenského 307/22, Svidník

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

ZŠ Gessayova 2,

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

MŠ Podzáhradná 1

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

s podporou mesta Banská Bystrica

ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Damborského 3, Dúbravka, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám odpovieme.