"Chceme, aby každé dieťa, ktoré má záujem, malo vytvorené podmienky pre rozvoj svojho talentu."

MT-podpis

MATEJ TÓTH
olympijský víťaz 2016

O AKADÉMII

Množstvo výskumov dokazuje, že pohyb a športovanie robí ľudí šťastnejšími a zdravšími. Tak prečo nezačať už v detstve?! Preto sme vytvorili projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Deti  učíme systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti. 

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je na celom Slovensku a ročne u nás trénujú tisíce detí. Na tréningoch sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Pripravujeme deti na športové výkony, učíme ich správne vykonávať pohyb a formy, akými to realizujeme, sú plné radosti a hier. 

Tréningy v akadémii prebiehajú počas celého školského roka. Deti sú rozdelené do dvoch kategórií:

Materská škola (4 - 6 ročné deti): tréningy sú 1x týždenne.

Základná škola (7 - 11 ročné deti): tréningy sú 2x týždenne.

VÝNIMOČNOSŤ NÁŠHO TRÉNINGOVÉHO PROCESU

Tréningový proces v akadémii stojí na troch pilieroch: športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Každý tréning má presne stanovený obsah a cieľ, ktorý tréner realizuje. 

Športový tréning

V športovom tréningu využívame najnovšie poznatky zo športovej prípravy detí. Tréning je zameraný na rozvoj všeobecných pohybových schopností, funkčný rozvoj organizmu, ale aj rozvoj základných lokomócií. Realizuje sa prostredníctvom cvičení, ktoré sú zakomponované do hier a súťaží. 

Vývojová kineziológia v našom tréningu

Akadémia Mateja Tótha je jedinou pohybovou prípravou pre deti, ktorá sa na tréningoch systematicky venuje vývojovej kineziológii. Prostredníctvom vývojovej kineziológie uplatňujeme v tréningu cvičenia, ktoré pomáhajú deťom vykonávať pohyb správne. Pohyb dieťaťa je jednoduchší, efektívnejší, ale predovšetkým správny.  Tieto cvičenia pomáhajú deťom kompenzovať nesprávne pohybové vzory, ktoré súvisia so sedením v škole, pri počítači a podobne. Jedným z týchto cvičení je aj vývojová poloha "medveď". Prostredníctvom nej do určitej miery vieme v diagnostike posúdiť  pohybový aparát dieťaťa.

Šport a psychológia

Aby sme deti naučili využívať svoje schopnosti a rozvíjali všetku silu, ktorá v nich je, vytvorili sme psychologickú prípravu, ktorú realizujeme hravou formou.  Pozostáva z relaxácie, koncentrácie a vizualizácie. Psychologickú prípravu vytvoril tím psychológov na čele s detskou psychologičkou Andreou Antalovou.

NAŠI TRÉNERI  SÚ ODBORNÍCI

Naši tréneri sú odborníci, ktorí majú skúsenosti s deťmi. Predtým, ako začnú u nás trénovať, absolvujú viacdňové školenie pod vedením odborníkov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Každý tréner sa riadi špeciálne vytvorenou metodikou. Tréningový proces kontrolujeme, vydávame inovované metodické  príručky a organizujeme kontinuálne vzdelávacie aktivity pre trénerov, kde prednášajú akademici.

Na tvorbe metodických materiálov a postupov sa podieľajú odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, fyzioterapeuti zo Slovenskej zdravotníckej univerzity a tím psychológov. 

MAPA MIEST, KDE NÁJDETE O2 ŠPORTOVÚ AKADÉMIU MATEJA TÓTHA