Športová akadémia Mateja Tótha

Aktualita o akadémii

Prvý decembrový týždeň 4.12. – 8.12. 2017 prebiehalo úvodné testovanie detí na všetkých školách, ktoré sa zapojili do Športovej akadémie Mateja Tótha na celom Slovensku. Všeobecný telesný rozvoj detí sledujeme prostredníctvom testov: skok do diaľky z miesta (rýchlosť a výbušnosť dolných končatín), hod z kľaku, jednokilogramovou plnenou loptou spoza hlavy (výbušná sila horných končatín), beh […]

Novinky

základné fakty
o akadémii mateja tótha

Matej Tóth o akadémii

Atletika mi nevzala nič, naopak,
dala mi všetko, čím som!

Za týmto mojím výrokom si stojím a to je aj hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli založiť Športovú akadémiu Mateja Tótha. Vďaka športu som sa nielen fyzicky zdravšie vyvíjal, ale hlavne mal obrovský prínos pre môj osobnostný rozvoj. A cieľom našej akadémie je práve to! Preto beriem ako spoločenskú zodpovednosť odovzdať svoje skúsenosti ďalším generáciám. Tak ako som sa ja motivoval a mal vzory v minulosti, chcem aj ja pozitívne vplývať na motiváciu detí a mladých športovcov.

MATEJ TÓTH
olympijský víťaz 2016

Podpis Matej Tóth
za
1 MESIAC
za
1 POLROK
za
1 ROK
24 Eur
základné školy
114 Eur
základné školy
216 Eur
základné školy
15 Eur
materské školy
71,25 Eur
materské školy
135 Eur
materské školy
Novootvorené miesta akadémie:
MŠ Vilka, Bratislava (utorok o 10:15 hod)
MŠ Bradáčova, Myjava (štvrtok o 14:00 hod)
MŠ Podzáhradná 1, Bratislava (piatok o 14:00 hod)
MŠ Rainbow Garden, Limbach
MŠ Malí Šampióni, Bratislava
ZŠ Valašská Belá

Počet miest je obmedzený.
Prihlasovanie z kapacitných dôvodov ukončené do miest:
Veľké Kapušany, Levoča, Sobrance, Medzilaborce, Stropkov, Kežmarok, Levoča, SNV, Revúca, Poltár, Brezno, Ružomberok, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Banská Štiavnica, Bánovce, Hlohovec.

metodika
športovej prípravy

Tréning a vývojová kineziológia

 • využívame moderné pohľady na pohyb ľudského tela,
 • aplikujeme princípy neuromuskulárneho riadenia pohybu (každý človek využíva programy uložené v centrálnej nervovej sústave a tie potom premieňa pomocou svalov na výsledný pohyb),
 • využívame vývojovú kineziológiu, ktorá počas prvého roku života dieťaťa zabezpečuje jeho vertikalizáciu. Sú to programy, s ktorými sa rodíme, sú teda geneticky dané.

Tréning a psychológia

Ďaľšou významnou súčasťou našej metodiky je využívanie cvičení a hier, na tvorbe ktorých sa zúčastňovala detská psychologička. Pomocou nich deti dokážu mobilizovať a zdokonaľovať mozgové funkcie, čoho dôsledkom sa stáva pohyb cieľavedomejší a u detí sa prejavuje výraznejšia túžba po športovej činnosti.

Naša metodika sa tiež opiera o psychodiagnostické testovanie a následný mentálny tréning detí, ktorý bol špeciálne vytvorený pre Športovú akadémiu Mateja Tótha.

 • vychádzame z poznania, že každé dieťa je individuálna bytosť s určitými osobnostnými vlastnosťami, schopnosťami a s rozdielmi v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania,
 • v predškolskom veku a mladšom školskom veku má významnú úlohu v živote dieťaťa aj tréner,
 • správny prístup zo strany trénera pomáha deťom pri budovaní sebavedomia a pozitívneho sebaobrazu, sebahodnotenia,
 • na základe psychodiagnostiky, bude tréner vedieť nájsť tú najlepšiu motiváciu tak pre introvertné dieťa ako aj pre dieťa extrovertné,
 • diagnostika odhalí aktuálny stav dieťaťa a zároveň ponúkne odporúčania pre trénerov na zlepšenie slabých stránok detí.

Športová akadémia Mateja Tótha je  jedinečný celoslovenský projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Naším cieľom je ponúknuť kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Pohybový program akadémie je špeciálne vytvorený pre dve vekové kategórie:

 • 1. kategória – predškolský vek 4-6 rokov,
 • 2. kategória – mladší školský vek 6-11 rokov.

Deti navštevujú športový krúžok jedenkrát (1. kategória) alebo dvakrát (2. kategória) do týždňa a športujú pod vedením vyškolených trénerov.

Cieľom tréningového programu Športovej Akadémie je:

 • vytvoriť a zdokonaliť pohybový základ detí pomocou všestrannej atletickej prípravy,
 • vytvoriť motorický a funkčný potenciál s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa,
 • využívať inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Táto jedinečná kombinácia cvičení vyvolá v detskom organizme celú radu zmien, ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu na zaťaženie,
 • aplikovať náš pohľadu na tréningový proces detí ponúka zmenu klasickej filozofie športového tréningu,
 • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže a tým dáva šancu každému dieťaťu stať sa špičkovým športovcom.

Množstvo výskumov a štúdii dokazuje, že neexistuje lepší spôsob na vytvorenie zdravšieho a šťastnejšieho života ako je športovanie a hlavne športovanie detí.
Žijeme život ovplyvnený rôznymi faktormi, ktoré vedú inaktivite detí a k následným negatívnym predpokladom k vytvoreniu optimálnych podmienok k zdravému vývinu dieťaťa. Tréningový program akadémie je vystavaný tak, aby významným spôsobom ovplyvnil kvalitu vývoja našich detí. Jeho súčasťou sú špeciálne vytvorené cvičenia, ktoré podnecujú a vplývajú na:
– optimálny telesný vývoj dieťaťa,
– psychologickú stránku vývinu a formovanie osobnosti dieťaťa,
– prípravu dieťaťa na výkon a optimalizujú jeho výkonnostný rast.

Diagnostický a testovací program akadémie

 • diagnostické sledovanie detí bude prebiehať jedenkrát štvrťročne,
 • k diagnostike detí je zostavená špeciálna batéria testov, ktorá pozostáva z:
 • testy všeobecnej pohybovej výkonnosti – sledujeme cielený rozvoj pohybových schopností (rýchlosť, sila, základná koordinácia),
 • test stabilizácie – testom sledujeme správny telesný vývoj dieťaťa,
  (test a hodnotiacu stupnicu vypracoval osobný fyzioterapeut Mateja Tótha),
 • psychologické testovanie osobnosti dieťaťa (2x do roka) – testovaním  odhalíme tie najdôležitejšie osobnostné predpoklady dieťaťa. Výsledky budú dôležité pre rodičov, ale hlavne pre trénerov, ktorí budú vedieť ako majú pristupovať k dieťaťu. Pozitívne zmeny v osobnosti detí uvidia rodičia na základe testovania (psychodiagnostické testy vypracovala a aj vyhodnocuje detská psychologička),
 • testovanie prebieha počas samotného tréningového procesu,
 • konkrétne testy sú jednoduché, nenáročné a motivačné,
 • Výsledky testovania budú prístupné  pre každého rodiča na webovej stránke akadémie.
  (Výsledky sú neverejné a rodič si ich môže pozrieť po zadaní individuálne prideleného kódu).

novinky
zo sveta akadémie

všetky novinky

Pozrite sa s nami ako prebiehalo úvodné testovanie detí ŠAMT

2018-01-14
Prvý decembrový týždeň 412 – 812 2017 prebiehalo úvodné testovanie detí na všetkých školách, ktoré sa zapojili do Športovej akadémie Mateja Tótha na celom Slovensku Všeobecný telesný rozvoj detí sledujeme prostredníctvom testov: skok do diaľky z miesta (rýchlosť a výbušnosť dolných končatín), hod z kľaku, jednokilogramovou plnenou loptou spoza hlavy... viac
čítaj viac

ROZHOVOR NEZNÁMEHO NOVINÁRA MATEJA TÓTHA S ÚSPEŠNOU ŠPORTOVKYŇOU MARTINOU HRAŠNOVOU

2017-12-29
Matej Tóth: „Teším sa, že naše pozvanie na školenie trénerov Športovej akadémie Mateja Tótha v Banskej Bystrici prijali aj naša prominentná matka, atlétka, úspešná športovkyňa Martina Hrašnová a jej dcéra Rebeca, ktorá je členkou Športovej akadémie Mateja Tótha Nie som len jeden zo zakladateľov akadémie, ale aj otec dieťaťa, ktoré akadémiu navštevuje... viac
čítaj viac

Matej Tóth je definitívne nevinný

2017-12-22
Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) zastúpená Jednotkou integrity atletiky sa neodvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne proti verdiktu disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu (DK SAZ) v prípade olympijského víťaza v chôdzi na 50 kilometrov z Ria de Janeiro 2016 V praxi to znamená, že Mateja Tótha zbavili obvinenia z toho,... viac
čítaj viac

Pripravili sme si rozhovor s pánom Miroslavom Holocsi trénerom staršej skupiny detí a s pani Emanuelou Jedinou.

2017-12-16
1 Ponuka záujmových a vzdelávacích krúžkov pre deti na vašej škole je pestrá, prečo ste sa rozhodli zapojiť do Športovej akadémie Mateja Tótha MH: Síce paleta krúžkov je pestrá, ale nemáme tam podchytený prvý stupeň Do ŠAMT som sa rozhodol zapojil z dôvodu otvorenia krúžku pre prvý stupeň Ide o nultý ročník a keď... viac
čítaj viac

kontaktné
informácie

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

BRATISLAVA
Chemická 2, 831 04 Bratislava
IČO: 42184827
DIČ: 2023248612

Informačná mapa miest, kde akadémia pôsobí

Po nájazde myšou môžete rozkliknúť všetky miesta kde akadémia pôsobí a dostať sa tak bližšie ku kontaktným informáciam na osobu priamo zodpovednú za dané pracovisko.

Mária Bedleková

riaditeľ
+421 915 165 745

napíšte mi

Marek Brezovský

obchodný riaditeľ
+421 910 629 733

napíšte mi

Jana Knotková

oblastný zástupca
+421 948 145 188

napíšte mi

Michal Tóth

športový riaditeľ
+421 908 707 371

napíšte mi

Lucia Gavenčiaková

ekonomický úsek
+421 908 260 130

napíšte mi

S podporou O2 logo

Prešov, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Medzilaborce, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Stropkov, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Levoča, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Veľké Kapušany, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Košice, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Sobrance, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Rožňava, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Ružomberok, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Dolný Kubín, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Poltár, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Brezno, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Bratislava I, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava II, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava III, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava IV, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava V, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Malacky, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Pezinok, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Piešťany, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Trnava, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Hlohovec, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Zlaté Moravce, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Topoľčany, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Komárno, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Myjava, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Banská Bystrica, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Prievidza, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Banská Štiavnica, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Kysucké Nové Mesto, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou O2 logo

Bytča, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou Dr. Max logo

Dudova 1640/2, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Hviezdoslavova 1, Revúca, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Šrobárova 20, Prešov-Sekčov, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Petržalská 21, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Nad medzou 571/1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Petra Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou Dr. Max logo

Veľkomoravská 2160/12, 911 05 Trenčín-Zlatovce, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou Dr. Max logo

Nábrežie mládeže 549/5, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou Dr. Max logo

Smetanov háj 9, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

S podporou Dr. Max logo

Svätého Gorazda 1, Vlčince, 010 08 Žilina, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

Zubrohlava, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

Lučenec, Slovensko

Kontakt:
email: knotkova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 948 145 188

Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám odpovieme.