Športová akadémia Mateja Tótha

základné fakty
o akadémii mateja tótha

Matej Tóth o akadémii

Atletika mi nevzala nič, naopak,
dala mi všetko, čím som!

Za týmto mojím výrokom si stojím a to je aj hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli založiť Športovú akadémiu Mateja Tótha. Vďaka športu som sa nielen fyzicky zdravšie vyvíjal, ale hlavne mal obrovský prínos pre môj osobnostný rozvoj. A cieľom našej akadémie je práve to! Preto beriem ako spoločenskú zodpovednosť odovzdať svoje skúsenosti ďalším generáciám. Tak ako som sa ja motivoval a mal vzory v minulosti, chcem aj ja pozitívne vplývať na motiváciu detí a mladých športovcov.

MATEJ TÓTH
olympijský víťaz 2016

Podpis Matej Tóth
za
1 MESIAC
za
1 POLROK
za
1 ROK
24 Eur
základné školy
114 Eur
základné školy
216 Eur
základné školy
15 Eur
materské školy
71,25 Eur
materské školy
135 Eur
materské školy
Novootvorené miesta akadémie:
MŠ Vilka, Bratislava (utorok o 10:15 hod)
MŠ Bradáčova, Myjava (štvrtok o 14:00 hod)
MŠ Podzáhradná 1, Bratislava (piatok o 14:00 hod)
MŠ Rainbow Garden, Limbach
MŠ Malí Šampióni, Bratislava
ZŠ Valašská Belá

Počet miest je obmedzený.
Prihlasovanie z kapacitných dôvodov ukončené do miest:
Veľké Kapušany, Levoča, Sobrance, Medzilaborce, Stropkov, Kežmarok, Levoča, SNV, Revúca, Poltár, Brezno, Ružomberok, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Banská Štiavnica, Bánovce, Hlohovec.

metodika
športovej prípravy

Tréning a vývojová kineziológia

 • využívame moderné pohľady na pohyb ľudského tela,
 • aplikujeme princípy neuromuskulárneho riadenia pohybu (každý človek využíva programy uložené v centrálnej nervovej sústave a tie potom premieňa pomocou svalov na výsledný pohyb),
 • využívame vývojovú kineziológiu, ktorá počas prvého roku života dieťaťa zabezpečuje jeho vertikalizáciu. Sú to programy, s ktorými sa rodíme, sú teda geneticky dané.

Tréning a psychológia

Ďaľšou významnou súčasťou našej metodiky je využívanie cvičení a hier, na tvorbe ktorých sa zúčastňovala detská psychologička. Pomocou nich deti dokážu mobilizovať a zdokonaľovať mozgové funkcie, čoho dôsledkom sa stáva pohyb cieľavedomejší a u detí sa prejavuje výraznejšia túžba po športovej činnosti.

Naša metodika sa tiež opiera o psychodiagnostické testovanie a následný mentálny tréning detí, ktorý bol špeciálne vytvorený pre Športovú akadémiu Mateja Tótha.

 • vychádzame z poznania, že každé dieťa je individuálna bytosť s určitými osobnostnými vlastnosťami, schopnosťami a s rozdielmi v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania,
 • v predškolskom veku a mladšom školskom veku má významnú úlohu v živote dieťaťa aj tréner,
 • správny prístup zo strany trénera pomáha deťom pri budovaní sebavedomia a pozitívneho sebaobrazu, sebahodnotenia,
 • na základe psychodiagnostiky, bude tréner vedieť nájsť tú najlepšiu motiváciu tak pre introvertné dieťa ako aj pre dieťa extrovertné,
 • diagnostika odhalí aktuálny stav dieťaťa a zároveň ponúkne odporúčania pre trénerov na zlepšenie slabých stránok detí.

Športová akadémia Mateja Tótha je  jedinečný celoslovenský projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Naším cieľom je ponúknuť kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Pohybový program akadémie je špeciálne vytvorený pre dve vekové kategórie:

 • 1. kategória – predškolský vek 4-6 rokov,
 • 2. kategória – mladší školský vek 6-11 rokov.

Deti navštevujú športový krúžok jedenkrát (1. kategória) alebo dvakrát (2. kategória) do týždňa a športujú pod vedením vyškolených trénerov.

Cieľom tréningového programu Športovej Akadémie je:

 • vytvoriť a zdokonaliť pohybový základ detí pomocou všestrannej atletickej prípravy,
 • vytvoriť motorický a funkčný potenciál s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa,
 • využívať inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Táto jedinečná kombinácia cvičení vyvolá v detskom organizme celú radu zmien, ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu na zaťaženie,
 • aplikovať náš pohľadu na tréningový proces detí ponúka zmenu klasickej filozofie športového tréningu,
 • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže a tým dáva šancu každému dieťaťu stať sa špičkovým športovcom.

Množstvo výskumov a štúdii dokazuje, že neexistuje lepší spôsob na vytvorenie zdravšieho a šťastnejšieho života ako je športovanie a hlavne športovanie detí.
Žijeme život ovplyvnený rôznymi faktormi, ktoré vedú inaktivite detí a k následným negatívnym predpokladom k vytvoreniu optimálnych podmienok k zdravému vývinu dieťaťa. Tréningový program akadémie je vystavaný tak, aby významným spôsobom ovplyvnil kvalitu vývoja našich detí. Jeho súčasťou sú špeciálne vytvorené cvičenia, ktoré podnecujú a vplývajú na:
– optimálny telesný vývoj dieťaťa,
– psychologickú stránku vývinu a formovanie osobnosti dieťaťa,
– prípravu dieťaťa na výkon a optimalizujú jeho výkonnostný rast.

Diagnostický a testovací program akadémie

 • diagnostické sledovanie detí bude prebiehať jedenkrát štvrťročne,
 • k diagnostike detí je zostavená špeciálna batéria testov, ktorá pozostáva z:
 • testy všeobecnej pohybovej výkonnosti – sledujeme cielený rozvoj pohybových schopností (rýchlosť, sila, základná koordinácia),
 • test stabilizácie – testom sledujeme správny telesný vývoj dieťaťa,
  (test a hodnotiacu stupnicu vypracoval osobný fyzioterapeut Mateja Tótha),
 • psychologické testovanie osobnosti dieťaťa (2x do roka) – testovaním  odhalíme tie najdôležitejšie osobnostné predpoklady dieťaťa. Výsledky budú dôležité pre rodičov, ale hlavne pre trénerov, ktorí budú vedieť ako majú pristupovať k dieťaťu. Pozitívne zmeny v osobnosti detí uvidia rodičia na základe testovania (psychodiagnostické testy vypracovala a aj vyhodnocuje detská psychologička),
 • testovanie prebieha počas samotného tréningového procesu,
 • konkrétne testy sú jednoduché, nenáročné a motivačné,
 • Výsledky testovania budú prístupné  pre každého rodiča na webovej stránke akadémie.
  (Výsledky sú neverejné a rodič si ich môže pozrieť po zadaní individuálne prideleného kódu).

novinky
zo sveta akadémie

všetky novinky

Akadémia Mateja Tótha na zasadnutí rady ZMOS

2018-02-23
Na sviatok sv Valentína sa akadémia zúčastnila stretnutia Rady ZMOS na Štrbskom Plese, kde predstavil projekt Matej Tóth Samosprávy, rovnako aj my v akadémii, pociťujeme zodpovednosť za zdravý vývoj našich detí Akadémia prináša inovatívny systém športovania do škôl, ktorý je prepracovaný, s exaktnými výstupmi vo forme výsledkov štandardizovaných testov, ktoré... viac
čítaj viac

Všetkých jedenásť základných škôl v bratislavskej Petržalke zapojených do Športovej akadémie Mateja Tótha

2018-02-09
S podporou samosprávy Mestskej časti Bratislava-Petržalka a aktívnej pomoci jej starostu Vladimír Bajana sa do projektu Športovej akadémie Mateja Tótha zapojilo jedenásť základných škôl Jedným z dôležitých krokov ku kvalitnej realizácii Metodiky ŠAMT a teda aj predpokladu, že do projektu športovania sa zapojí čo najviac detí, bolo aj prvé, základné... viac
čítaj viac

V Žiline sa trénuje ako nikde inde.

2018-02-06
Zdá sa, že o voľnočasové aktivity Športovej akadémie Mateja Tótha, majú záujem aj známy hudobníci Na jeden z jej tréningov, na Základnej škole sv Gorazda v Žiline, sa prišiel pozrieť aj spevák Tomáš Bezdeda Rodák zo Žiliny, popri hudbe, je nadšencom športu Vo svojom voľnom čase rád vytiahne korčule, hokejku a vyrazí na ľad Spevák sa tiež... viac
čítaj viac

Všeobecná športová príprava detí na ZŠ Gessayova 2 v Bratislave

2018-01-25
Športová akadémia Mateja Tótha má dnes svoje zastúpenie v každom kraji na Slovensku, najviac detí navštevuje akadémiu v Bratislavskom Dnes spolu bližšie nahliadneme do bratislavskej mestskej časti Petržalka Už takmer celý školský polrok majú deti všeobecnú športovú prípravu každý utorok a štvrtok v telocvični na Základnej škole Gessayova 2 Mladú trénerku... viac
čítaj viac

kontaktné
informácie

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

BRATISLAVA
Chemická 2, 831 04 Bratislava
IČO: 42184827
DIČ: 2023248612

Informačná mapa miest, kde akadémia pôsobí

Po nájazde myšou môžete rozkliknúť všetky miesta kde akadémia pôsobí a dostať sa tak bližšie ku kontaktným informáciam na osobu priamo zodpovednú za dané pracovisko.

Mária Bedleková

riaditeľ
+421 915 165 745

napíšte mi

Michal Tóth

športový riaditeľ
+421 908 707 371

napíšte mi

Lucia Gavenčiaková

ekonomický úsek
+421 908 260 130

napíšte mi

Štefan Šiška

oblastný zástupca

napíšte mi

S podporou Dr. Max logo

Prešov, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Medzilaborce, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Stropkov, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Levoča, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Košice, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Sobrance, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Rožňava, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Ružomberok, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Dolný Kubín, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Poltár, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Brezno, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Bratislava I, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Bratislava II, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Bratislava III, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Bratislava IV, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Bratislava V, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Malacky, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Pezinok, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Piešťany, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Hlohovec, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Topoľčany, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Komárno, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Myjava, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Banská Bystrica, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Prievidza, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Banská Štiavnica, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Kysucké Nové Mesto, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Bytča, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Dudova 1640/2, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Hviezdoslavova 1, Revúca, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Šrobárova 20, Prešov-Sekčov, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Petržalská 21, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Nad medzou 571/1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Petra Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Veľkomoravská 2160/12, 911 05 Trenčín-Zlatovce, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Nábrežie mládeže 549/5, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Smetanov háj 9, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou Dr. Max logo

Svätého Gorazda 1, Vlčince, 010 08 Žilina, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Zubrohlava, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Lučenec, Slovensko

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Saratovská 4577/87, 934 05 Levice, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Zlaté Moravce, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Trnava, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

S podporou O2 logo

Bytča, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Veľké Kapušany, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Mútne, Slovakia

Kontakt:
email: info@akademiamatejatotha.sk
tlf. číslo: +421 908 260 130

Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám odpovieme.