Športová akadémia Mateja Tótha

Aktualita o akadémii

Všetko je pripravené, môžeme začať …. V banskobystrickom hoteli Dixon 81 budúcich trénerov absolvovalo záverečné školenie trénerov Športovej akadémie Mateja Tótha. Samotné školenie zahájil olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth, ktorý svojím aktívnym a profesionálnym prístupom pri praktickej realizácii nabudil všetkých prítomných . V rámci školenia budúci tréneri absolvovali 2 rozdielne časti. Praktická časť , predstavenie metodiky […]

Novinky

základné fakty
o akadémii mateja tótha

Matej Tóth o akadémii

Atletika mi nevzala nič, naopak,
dala mi všetko, čím som!

Za týmto mojím výrokom si stojím a to je aj hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli založiť Športovú akadémiu Mateja Tótha. Vďaka športu som sa nielen fyzicky zdravšie vyvíjal, ale hlavne mal obrovský prínos pre môj osobnostný rozvoj. A cieľom našej akadémie je práve to! Preto beriem ako spoločenskú zodpovednosť odovzdať svoje skúsenosti ďalším generáciám. Tak ako som sa ja motivoval a mal vzory v minulosti, chcem aj ja pozitívne vplývať na motiváciu detí a mladých športovcov.

MATEJ TÓTH
olympijský víťaz 2016

Podpis Matej Tóth
za
1 MESIAC
za
1 POLROK
za
1 ROK
24 Eur
základné školy
114 Eur
základné školy
216 Eur
základné školy
15 Eur
materské školy
71,25 Eur
materské školy
135 Eur
materské školy

metodika
športovej prípravy

Tréning a vývojová kineziológia

 • využívame moderné pohľady na pohyb ľudského tela,
 • aplikujeme princípy neuromuskulárneho riadenia pohybu (každý človek využíva programy uložené v centrálnej nervovej sústave a tie potom premieňa pomocou svalov na výsledný pohyb),
 • využívame vývojovú kineziológiu, ktorá počas prvého roku života dieťaťa zabezpečuje jeho vertikalizáciu. Sú to programy, s ktorými sa rodíme, sú teda geneticky dané.

Tréning a psychológia

Ďaľšou významnou súčasťou našej metodiky je využívanie cvičení a hier, na tvorbe ktorých sa zúčastňovala detská psychologička. Pomocou nich deti dokážu mobilizovať a zdokonaľovať mozgové funkcie, čoho dôsledkom sa stáva pohyb cieľavedomejší a u detí sa prejavuje výraznejšia túžba po športovej činnosti.

Naša metodika sa tiež opiera o psychodiagnostické testovanie a následný mentálny tréning detí, ktorý bol špeciálne vytvorený pre Športovú akadémiu Mateja Tótha.

 • vychádzame z poznania, že každé dieťa je individuálna bytosť s určitými osobnostnými vlastnosťami, schopnosťami a s rozdielmi v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania,
 • v predškolskom veku a mladšom školskom veku má významnú úlohu v živote dieťaťa aj tréner,
 • správny prístup zo strany trénera pomáha deťom pri budovaní sebavedomia a pozitívneho sebaobrazu, sebahodnotenia,
 • na základe psychodiagnostiky, bude tréner vedieť nájsť tú najlepšiu motiváciu tak pre introvertné dieťa ako aj pre dieťa extrovertné,
 • diagnostika odhalí aktuálny stav dieťaťa a zároveň ponúkne odporúčania pre trénerov na zlepšenie slabých stránok detí.

Športová akadémia Mateja Tótha je  jedinečný celoslovenský projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Naším cieľom je ponúknuť kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Pohybový program akadémie je špeciálne vytvorený pre dve vekové kategórie:

 • 1. kategória – predškolský vek 4-6 rokov,
 • 2. kategória – mladší školský vek 6-11 rokov.

Deti navštevujú športový krúžok jedenkrát (1. kategória) alebo dvakrát (2. kategória) do týždňa a športujú pod vedením vyškolených trénerov.

Cieľom tréningového programu Športovej Akadémie je:

 • vytvoriť a zdokonaliť pohybový základ detí pomocou všestrannej atletickej prípravy,
 • vytvoriť motorický a funkčný potenciál s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa,
 • využívať inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Táto jedinečná kombinácia cvičení vyvolá v detskom organizme celú radu zmien, ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu na zaťaženie,
 • aplikovať náš pohľadu na tréningový proces detí ponúka zmenu klasickej filozofie športového tréningu,
 • tréningový program Športovej akadémie Mateja Tótha je vystavaný tak, že nezanedbáva žiadne dôležité súčasti športového tréningu mládeže a tým dáva šancu každému dieťaťu stať sa špičkovým športovcom.

Množstvo výskumov a štúdii dokazuje, že neexistuje lepší spôsob na vytvorenie zdravšieho a šťastnejšieho života ako je športovanie a hlavne športovanie detí.
Žijeme život ovplyvnený rôznymi faktormi, ktoré vedú inaktivite detí a k následným negatívnym predpokladom k vytvoreniu optimálnych podmienok k zdravému vývinu dieťaťa. Tréningový program akadémie je vystavaný tak, aby významným spôsobom ovplyvnil kvalitu vývoja našich detí. Jeho súčasťou sú špeciálne vytvorené cvičenia, ktoré podnecujú a vplývajú na:
– optimálny telesný vývoj dieťaťa,
– psychologickú stránku vývinu a formovanie osobnosti dieťaťa,
– prípravu dieťaťa na výkon a optimalizujú jeho výkonnostný rast.

Diagnostický a testovací program akadémie

 • diagnostické sledovanie detí bude prebiehať jedenkrát štvrťročne,
 • k diagnostike detí je zostavená špeciálna batéria testov, ktorá pozostáva z:
 • testy všeobecnej pohybovej výkonnosti – sledujeme cielený rozvoj pohybových schopností (rýchlosť, sila, základná koordinácia),
 • test stabilizácie – testom sledujeme správny telesný vývoj dieťaťa,
  (test a hodnotiacu stupnicu vypracoval osobný fyzioterapeut Mateja Tótha),
 • psychologické testovanie osobnosti dieťaťa (2x do roka) – testovaním  odhalíme tie najdôležitejšie osobnostné predpoklady dieťaťa. Výsledky budú dôležité pre rodičov, ale hlavne pre trénerov, ktorí budú vedieť ako majú pristupovať k dieťaťu. Pozitívne zmeny v osobnosti detí uvidia rodičia na základe testovania (psychodiagnostické testy vypracovala a aj vyhodnocuje detská psychologička),
 • testovanie prebieha počas samotného tréningového procesu,
 • konkrétne testy sú jednoduché, nenáročné a motivačné,
 • Výsledky testovania budú prístupné  pre každého rodiča na webovej stránke akadémie.
  (Výsledky sú neverejné a rodič si ich môže pozrieť po zadaní individuálne prideleného kódu).

novinky
zo sveta akadémie

všetky novinky

81 budúcich trénerov absolvovalo záverečné školenie trénerov Športovej akadémie Mateja Tótha

2017-09-17
Všetko je pripravené, môžeme začať … V ban koby trickom hoteli Dixon 81 budúcich trénerov ab olvovalo záverečné školenie trénerov Športovej akadémie Mateja Tótha Samotné školenie zahájil olympij ký víťaz a maj ter veta v atletike Matej Tóth, ktorý vojím aktívnym a profe ionálnym prí tupom pri praktickej... viac ->
čítaj viac

Matej Tóth na Agrokomplexe

2017-09-05
Olympij ký víťaz v atletike Matej Tóth a pred tavitelia Športovej akadémie Mateja Tótha a zúča tnili na otvorení propagačného tánku poločno ti Levmilk na vý tave Agrokomplex v Nitre Levmilk je významným partnerom Akadémie Matej a v tánku tretol množ tvom vojich priaznivcov, návštevníkov... viac ->
čítaj viac

Zasielame pozdrav zo sústredenia ŠAMT

2017-09-03
Sú tredenie ŠAMT ú pešne zahájené, prvý tréning máme za ebou a tešíme a na poločnú prácu poča tohto týždňa… Štrb ké Ple o, Hotel FIS, 12-186, chodecké ú tredenie ŠAMT (12 talentovaných chodcov o vojimi trénermi) pod dohľadom Mateja Tótha, Mateja Spišiaka a Deni a... viac ->
čítaj viac

Detský tábor v Námestove

2017-09-03
Deti z det kých domovov relaxovalli v lone orav kej prírody ŠAMT podporou Nadácie KIA Motor zorganizoval 2 až 7 júla 2017 v Náme tove, v hoteli Alti det ký tábor pre deti z det kých domovov Deti v nádhernej orav kej prírode i aktívne oddýchli pri športových aktivitách – det kej atletike, plávaní, korčuľovaní v... viac ->
čítaj viac

kontaktné
informácie

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

BRATISLAVA
Chemická 2, 831 04 Bratislava
IČO: 42184827
DIČ: 2023248612

Informačná mapa miest, kde akadémia pôsobí

Po nájazde myšou môžete rozkliknúť všetky miesta kde akadémia pôsobí a dostať sa tak bližšie ku kontaktným informáciam na osobu priamo zodpovednú za dané pracovisko.

Michal Tóth

výkonný riaditeľ
+421 908 707 371

napíšte mi

Mária Bedleková

detské tábory
+421 915 165 745

napíšte mi

Marek Brezovský

oblastný riaditeľ - Bratislava a
východný región

+421 910 629 733

napíšte mi

Marianna Holbová

oblastný riaditeľ pre západný
región

+421 915 789 205

napíšte mi

S podporou O2 logo

Prešov, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Medzilaborce, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Stropkov, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Levoča, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Veľké Kapušany, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Košice, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Sobrance, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Rožňava, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Ružomberok, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Dolný Kubín, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Poltár, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Brezno, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Bratislava I, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava II, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava III, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava IV, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

Bratislava V, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou O2 logo

Malacky, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Pezinok, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Piešťany, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Trnava, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Hlohovec, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Zlaté Moravce, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Topoľčany, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Komárno, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Myjava, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Banská Bystrica, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Prievidza, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Banská Štiavnica, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Kysucké Nové Mesto, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou O2 logo

Bytča, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou Dr. Max logo

Dudova 1640/2, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Hviezdoslavova 1, Revúca, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Šrobárova 20, Prešov-Sekčov, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Petržalská 21, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Nad medzou 571/1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Kontakt:
email: brezovsky@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 910 629 733

S podporou Dr. Max logo

Petra Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou Dr. Max logo

Veľkomoravská 2160/12, 911 05 Trenčín-Zlatovce, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou Dr. Max logo

Nábrežie mládeže 549/5, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou Dr. Max logo

Smetanov háj 9, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

S podporou Dr. Max logo

Svätého Gorazda 1, Vlčince, 010 08 Žilina, Slovensko

Kontakt:
email: holbova@akademiamatejatotha.sk
tlf. čislo: +421 915 789 205

Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám odpovieme.