81 budúcich trénerov absolvovalo záverečné školenie trénerov Športovej akadémie Mateja Tótha

img

Všetko je pripravené, môžeme začať ….
V banskobystrickom hoteli Dixon 81 budúcich trénerov absolvovalo záverečné školenie trénerov Športovej akadémie Mateja Tótha. Samotné školenie zahájil olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth, ktorý svojím aktívnym a profesionálnym prístupom pri praktickej realizácii nabudil všetkých prítomných .

V rámci školenia budúci tréneri absolvovali 2 rozdielne časti. Praktická časť , predstavenie metodiky akadémie a ukážky praktických cvičení pod vedením Michal Tótha a Denisa Freudenfelda bola zameraná na získanie a osvojenie praktických návykov. Teoretická časť pod vedením Márii Bedlekovej, Daniela Pastoreka a a Mareka Brezovského bola zameraná na zoznámenie sa s administratívnym a komunikačnými spôsobmi fungovania akadémie. Veľký ohlas mali praktické ukážky venované psychológii dieťaťa pod vedením psychologičky Andrey Antalovej.
Ďakujeme všetkým za Váš aktívny prístup, pozitívne ohlasy a tešíme sa na ďalšie, v budúcnosti už pracovné stretnutia. Náhradný termín školenia je 23.9.2017 v Ružomberku, pre bližšie informáce kontaktujte oblastných riaditeľov.