ABY MODERNÁ ŠKOLA DETÍ BAVILA

img

BRATISLAVA – Historická budova Jurkovičovej Teplárne v Bratislave bola v stredu dejiskom celoslovenskej vzdelávacej konferencie pod názvom „Moderná a zdravá škola“.  Konferenciu pripravila O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zakladateľ ŠAMT Matej Tóth v úvodnom slove zdôraznil, že za osem rokov existencie sa do jej aktivít na celom Slovensku zapojilo 14.000 detí a odborníci ŠAMT za ten čas vyškolili viac ako 1000 učiteľov a trénerov. Aj preto každá desiata škola na Slovensku je zapojená do tohto užitočného projektu. Vďaka tomu je ŠAMT najväčšou celoslovenskou organizáciou na podporu telovýchovných aktivít škôlkárov a školákov z tried I. stupňa.

Od začiatku sme hľadali cieľovú skupinu, pre ktorú by bola naša metodika pohybových aktivít a cvičení najvhodnejšia. Časom sme prišli na to, že sa zameriame na všeobecnú športovú prípravu predškolského a hlavne mladšieho školského veku,“ objasnil športový riaditeľ akadémie, Michal Tóth. Ako ďalej uviedol, ich spoločným úsilím bolo motivovať deti k pravidelnému pohybu a športovým hrám v kruhu svojich vrstovníkov. „Nechceli sme však zaspať na vavrínoch, preto hľadáme možnosti, ako ďalej šíriť naše myšlienky, ktoré majú pomáhať deťom aktívne športovať,“ pokračoval Matej Tóth a k poslaniu stredajšej vzdelávacej konferencie dodal: „Chceme, aby vás myšlienky tejto konferencie posunuli ďalej vo vašej záslužnej práci. Chceme, aby sa malé deti aj zásluhou vedomosti, ktoré na konferencii nadobudnete a získate, mohli ešte intenzívnejšie venovať športovej príprave. Aby ich to bavilo, aby z pravidelného športovania v kolektíve vrstovníkov mali radosť. Aby deti pod vašim vedením boli šťastné. Lebo šťastné deti sú naším cieľom.

„Keď sme rozmýšľali nad tým, ako využiť olympijské zlato z Ria 2016, prišli sme na nápad založiť športovú akadémiu, aby aj ďalšie generácie mali z toho úspechu úžitok,“ uviedol iniciátor tejto myšlienky Matej Tóth.

Na motivačné slová Mateja Tótha nadviazal predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, ktorý patrí k veľkým propagátorom myšlienok ŠAMT. Ako Jozef Božik uviedol, je pyšný najmä na to, že v meste Partizánske, kde je štvrté volebné obdobie primátorom, je každá základná a materská škola zapojená do tohto užitočného projektu. 

V roku 2016 sme rozbehli fantastický projekt, ktorý prináša úžitok novej generácii žiakov a malých športovcov,“ tvrdí Matej Tóth, zakladateľ O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. A keďže Jozef Božik pripomenul, že po vzore Partizánskeho pribudli na Slovensku ďalšie mestá a obce, v ktorých sa ŠAMT presadila vo všetkých miestnych základných a materských školách, projekt je naozaj životaschopný. „ A na akadémiu už čakajú aj vo Svidníku, vo Svite i v Kysuckom Novom Meste,“ zdôraznil Jozef Božik.

              Na úvod konferencie vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slavomír Partila, ktorý ocenil prácu ľudí zo ŠAMT za to, že športové aktivity môžu súčasnému školstvu veľmi osožne  pomôcť. „Môžu pomôcť k tomu, aby učitelia a tréneri získali ďalšie modernejšie poznatky. Aby deti škola bavila. Aby ich obohatila aj zdravým pohybom, aby ich naučila spolu športovať v kolektíve. Akadémia Mateja Tótha učiteľov učí, ako zachovať a zveľaďovať zdravý pohyb detí predškolského a školského veku,“ zdôraznil zástupca rezortu školstva. Programu konferencie sa zúčastnil aj novovymenovaný generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – Ján Hrinko.

              Všetky témy spomenutej konferencie sa točili okolo myšlienok športového tréningu a pohybovej prípravy žiakov. Veľmi fundovane o tomto všetkom hovorila psychologička Andrea Antalová i trénerka, učiteľka a odborníčka na vývojovú kineziológiu Andrea Ballová.  Využitie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní i pri vedení tréningu na diaľku prezentovali Marián Puttera a Peter Sakala zo spoločnosti Cisco. Aj z ich prezentácii mohli prítomní načerpať veľmi osožné poznatky, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri svojej pedagogickej i trénerskej práci. A nie iba v rámci ŠAMT.

             V záverečnom bloku konferencie dostala slovo aj trojica jej vzácnych hostí - olympijských víťazov Elena Kaliská (vodný slalom, 2004, 2008), Zuzana Rehak Štefečeková (športová streľba, 2020) a Matej Tóth (atletika, 2016). Všetci traja boli hlavnými aktérmi vydarenej a podnetnej takmer hodinovej besedy, počas ktorej si s účastníkmi konferencie vymieňali získané poznatky v oblasti rozvoja športu a telovýchovy na materských a základných školách. Všetci traja si v závere podujatia zaspomínali aj na obdobie, keď už v školskom veku získavali podnety pre svoju úspešnú športovú kariéru. Aj oni na osobných príkladoch ukázali, aký dôležitý pre správny vývoj dieťaťa. Práve O2 Športová akadémia Mateja Tótha je v tomto smere pre celé slovenské školstvo veľmi dobrým a inšpiratívnym príkladom. Osem rokov úspešného projektu je toho jasným dôkazom. Ako ďalej Matej Tóth uviedol, „čerešničkou na torte by pre neho bolo, keby odborníci, učitelia a tréneri ŠAMT pomohli v budúcich rokoch vychovať nového olympijského víťaza, keby sa im podarilo vychovať nového Mateja Tótha... „To by bola pre nás najväčšia odmena, keby raz ten nový olympijský víťaz povedal, že so športom začínal v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha,“ dodal s typickým úsmevom Matej Tóth, v súčasnosti riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica.