AKÁ JE BUDÚCNOSŤ TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY NA SLOVENSKU?

img

Druhý decembrový piatok hostil hotel Bôrik v Bratislave odbornú konferenciu „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“. Medzi hosťami boli odborníci zo Slovenska aj zahraničia a nechýbala ani O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Aká je budúcnosť telesnej na Slovensku? Stane v blízkej dobe tretia hodina telesnej týždenne realitou? A ako je to s pohybovou zdatnosťou detí a jej meraním? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky sa snažili hľadať odpovede prednášajúci, aj diskutujúci, počas dvoch dní. Reportáž a postrehy akadémie si môžete prečítať v tomto článku.

Organizátorom dvojdňovej konferencie „Budúcnosť telesnej a športovej výchovy na Slovensku“ je Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera, pod ktorého spadá projekt Tréneri na školách. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu hodín telesnej a športovej výchovy na 1. stupni ZŠ, prostredníctvom trénerov – odborníkov, ktorí prichádzajú do výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento systém zapája do procesu učiteľov, inšpiruje ich a profesne obohacuje. Deti si vďaka tomuto programu prejdú pestrou paletou športov a pohybových činnosti. Nešpecializujú sa, ale všestranne sa rozvíjajú. Tak by to na hodinách telesnej a športovej výchovy malo byť. Deti si vďaka projektu majú vytvoriť k športu pozitívny vzťah a získať základné pohybové zručnosti a schopnosti.

Väčšina hlavných prednášok na konferencii sa venovala projektu Tréneri na školách a Třéneri ve škole. V rámci tohto bloku rozprávali a hodnotili program aj jeho českí zakladatelia. Zo zahraničných hostí prijal pozvanie na konferenciu  Salin Kasper z Fínska, ktorý hovoril o reformnom fínskom kurikule „Škola v pohybe“ a prof. Biljana Popeska z Macedónska, ktorej prednáška sa zaoberala tandemovou výučbou na telesnej výchove.

Zo slovenských mien sa konferencie zúčastnil doc. Branislav Antala, prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy v Európe, zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia z Ministerstva obrany SR, odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a nechýbal olympijský víťaz, majster sveta a riaditeľ VSČ Dukla Banská Bystrica – Matej Tóth. Zakladateľ akadémie Mateja Tótha rozprával o tom, ako funguje akadémia, prečo sa ju rozhodol založiť a čo prináša deťom.

Väčšina z prednášajúcich hovorila o zvyšovaní kvality hodín telesnej a športovej výchovy. O zvýšení množstva pohybových aktivít v rámci školy rozprávali prednášajúci s témami Aktívnej školy. Podľa Pavla Smutného z Ministerstva školstva, zaberajú hodiny telesnej a športovej výchovy žiakov len 2 % z času, ktorý trávia v škole. Je to veľmi málo času povinne určeného na pohyb. Všetky ostatné pohybové aktivity sú dobrovoľné.

Zvyšovanie kvality výučby telesnej je veľmi dôležité a je to úlohou štátu, ktorý má priamy dosah na tvorbu kurikula. Na druhej strane sa na Slovensku už viac ako 20 rokov nezmenilo množstvo pohybu, ktorý majú deti v školách. Za tak dlhé obdobie ani argument, že školy nedisponujú dostatočnou športovou infraštruktúrou na rozšírenie počtu hodín telesnej týždenne, neobstojí. Preto by mal štát podporovať projekty, akými je aj Športová akadémia, ktorá dopĺňa povinné dve hodiny telesnej deťom o ďalšie dve týždenne. Týmto modelom sa približujeme k odporúčaniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorého by sa mali deti hýbať každý deň minimálne hodinu.

Záver zo sympózia prednášok zhrnul doc. Antala, podľa ktorého mnohé športové organizácie odvádzajú kvalitnú prácu, bohužiaľ ich činnosť je pomerne nekoordinovaná. Tento fakt je viditeľný napríklad pri testovaniach. Každá organizácia si robí vlastné testovania, často ide o duplicitnú batériu testov. Môžeme spomenúť napríklad Odznak všestrannosti, ktorý realizuje Slovenský olympijský a športový výbor, testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ, ktoré riadi Národné športové centrum, spadajúce pod MŠVVaŠ SR. Vlastné testovania robia športové zväzy a podobne. Riešením by bolo vytvorenie generálneho modelu testovania, z ktorého by si ďalšie inštitúcie mohli vyžiadať výsledky, uzatvoril prvý deň doc. Branislav Antala.