AKADÉMIA MÁ 71 NOVÝCH TRÉNEROV

img

Konečne môžeme vyhlásiť, že tento rok je „slobodný školský rok“. Po covidovom období, kedy sa celý svet na viac ako dva roky ponoril do nespočetného množstva rôznych opatrení, konečne tu máme obdobie, kedy sú deti v školách slobodné. Môžu navštevovať bez obmedzení rôzne športy, ktoré pandémia prinášala. Aj v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha sme pocítili toto uvoľnenie, ktoré sa prejavilo vysokým záujmom o športovanie. Preto sme potrebovali vyškoliť nových trénerov. Na prelome januára a februára absolvovalo vstupné vzdelávanie 71 nových trénerov.

 

Vzdelávanie trénerov sa realizuje počas víkendu, ktorý je nabitý programom od sobotného rána. Tréneri sa neučia základy, sú to hotoví ľudia, ktorí nadväzujú na už získané telovýchovné vzdelanie. Prehlbujú si už získané poznatky o teoretické aj praktické skúsenosti. Učia sa ako fungujú tréningy v akadémii, o čom sú tri základné piliere, na ktorých stojí metodika a ako sa pracuje s našimi metodickými materiálmi. Žiadny tréner neodchádza naprázdno, pretože dostáva množstvo metodických materiálov, smernice a ďalšie pokyny, ktoré maximálne uľahčujú trénerom prácu, odbremeňujú ich  od zbytočnej administratívy a oni sa tak môžu sústrediť na kvalitnú prípravu na samotný tréning. Myslíme si, že tréneri sú odborníci na trénovanie, preto by sa tomu mali venovať a rozvíjať v tom. Administratívnu prácu sa snažíme minimalizovať, aj vďaka automatizácii urobíme ju za trénerov my.

Školenie je pre trénerov bezplatné, vrátane ubytovania a plnej penzie. Je len málo pedagogických vzdelávacích programov, ktoré sú naozaj zadarmo, pre nás je dôležité vytvoriť učiteľom/trénerom dobré podmienky na prácu a jednou z nich je aj bezplatné vzdelávanie. Školenie trénerov je len na pozvanie akadémie, bežne nie je dostupné a v blízkej budúcnosti ani nebude. Výber trénerov konzultujeme s vedením školy, alebo ich vyberáme na základe pohovorov. Vážime si prácu každého jedného nášho trénera, je našou súčasťou, súčasťou komunity ŠAMT, do ktorej patria aj naše deti, rodičia, ale aj starostovia, primátori a riaditelia škôl. V tejto komunite sú ľudia, ktorí nám denne dokazujú, ako sa veci dajú, a nie, ako niečo nejde. Mnohé zo škôl, na ktorých pôsobí akadémia nemajú ani telocvičňu, napriek tomu športujú. Starostovia obcí im poskytnú priestory obecného úradu, alebo trénujú vonku, či na chodbách. Materské školy s telocvičňou sú na Slovensku skôr výnimkou ako pravidlom. Riaditeľky však neúnavne vybavujú telocvične v neďalekých školách tak, aby aj predškoláci mali kvalitné tréningy. Pracovať s týmito inšpiratívnymi ľuďmi je pre nás radosť a týchto nových 71 trénerov nám to opäť dokázalo, že pravidlo „keď sa chce, tak sa dá“ je stále aktuálne.