Akadémia na odbornej konferencii "Učiteľ nie je Google 5"

Aj tento rok sa v Hoteli Senec konala odborná pedagogická konferencia „Učiteľ nie je Google 5″

Tento rok bol pre O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha výnimočný, pretože sme neboli účastníkmi, ale sme naše poznatky predniesli na jednom zo seminárov na konferencii. Seminár niesol názov: Význam športu pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Teší nás záujem o túto tému zo strany účastníkov, o čom svedčí fakt, že kapacita seminára bola plná. Seminár viedol Michal Tóth, ktorý je hlavným autorom Metodiky Športovej akadémie Mateja Tótha a Andrea Antalová, detská psychologička, ktorá sa zamerala na význam športu u detí po psychickej stránke.