AKADÉMIA OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA MATEJA TÓTHA POZNÁ VÝSLEDKY HLASOVANIA V ANKETE „TRÉNER ROKA“

img

/Tlačová správa/  V podvečer 28. júna 2023 patrilo Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave O2 Športovej akadémii Mateja Tótha jej trénerom a podporovateľom. V tento deň sa konalo slávnostné odovzdávanie grantov školám, ktoré si v súťaži vybojovali celoročný program akadémie na svojej pôde. Okrem toho, počas galavečera, sa verejnosť dozvedela aj meno trénera roka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Do ankety bolo nominovaných 24 trénerov. Víťazkou sa stala Andrea Slováková zo ZŠ Partizánska 6 v Bánovciach nad Bebravou, ktorá si získala svojou prácou srdcia žiakov a rodičov. Slávnostné odovzdanie ocenenia víťazke ankety sledoval aj primátor Bánoviec nad Bebravou, Róbert Gašparík, vďaka ktorého podpore je na tejto škole O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Ocenených bolo 5 trénerov, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Na 5. mieste sa umiestnila Veronika Marušáková zo ZŠ M. R. Štefánika, SNP 3 v Ivanke pri Dunaji. Na 4. mieste sa umiestnil Marek Lazár, ktorý je študentom Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a trénuje deti na ZŠ sv. Vincenta de Paul, na Bachovej ulici 4 v Bratislave. Na stupni víťazov sa umiestnila aj Zuzana Fungáčová, ktorá získala 3. miesto. Zuzka trénuje deti na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci už 7. rok. Na 2. mieste sa umiestnil dlhoročný trenčianký tréner akadémie Milan Šifra, zo ZŠ Veľkomoravská 12 v Trenčíne. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Prvý ročník tejto ankety sa stretol s vysokou účasťou hlasujúcich. „Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sú srdcom našej organizácie, od ich zanietenia a kvality práce mnohokrát závisí to, či deti získajú pre šport. Preto sme sa rozhodli verejne oceniť ich prácu, nomináciou do ankety Tréner roka,“ hovorí riaditeľka akadémie Mária Bedleková. Akadémia počas svojho pôsobenia spolupracovala a spolupracuje s viac ako 800 trénermi z celého Slovenska, ktorým poskytuje pravidelné vzdelávanie a metodickú podporu.

Predošlé ročníky akadémie a aj tento aktuálny nám potvrdili, že venovať sa a rozvíjať tému pohybu a trávenia voľného času detí má význam. Je dokázané, že pokiaľ sa hýbeme, sme nielen zdravší, ale pomáha nám to mať aj výkonnejšiu myseľ. Sme preto hrdým partnerom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha a veríme, že aj nasledujúci rok sa nám podarí vďaka akadémii pokračovať v Matejovom odkaze a pridá sa k nám veľa detí,“ uviedol Igor Tóth, generálny riaditeľ O2.

Galavečera sa zúčastnil aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík, podľa ktorého by sa taká organizácia, akou je O2 Športová akadémia Mateja Tótha, uplatnila aj mimo hraníc Slovenska.

Na podujatí nechýbali ani viac ako dve desiatky primátorov a starostov z rôznych kútov Slovenska na čele s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefom Božikom. Niektorí boli akadémiou odmenení plaketou za spoluprácu a podporu športovania detí vo svojich samosprávach.

O hudobný program sa postarala charizmatická speváčka Zuzana Smatanová so svojou kapelou, ktorá si vyslúžila obrovský potlesk a „standing ovation“.

Olympijský víťaz a zakladateľ akadémie Matej Tóth zhodnotil súčasne postavenie a veľkosť jeho akadémie: „Som veľmi spokojný s tým, kde sa akadémia za 7 rokov existencie posunula. Dodnes prešlo akadémiou viac ako 11 tisíc detí, pôsobí celonárodne, deti majú o tréningy v akadémii záujem a tešia sa na ne. Priznám sa, že ani v najtajnejších snoch sa mi nesnívalo, že akadémia bude jedného dňa takou organizáciou, ako je dnes,“ uzatvára Matej Tóth.