Akadémia úspešne pokračuje ďalšou fázou testovania

img

Po úvodnom decembrovom testovaní do ktorého sa zapojilo takmer 1 000 detí akadémie Mateja Tótha, úspešne pokračujeme druhým testovaním.

Testovanie detí bude prebiehať v termíne od 12. marca do 16. marca 2018 na všetkých slovenských školách zapojených do akadémie pod vedeným našich vyškolených trénerov. Cielený rozvoj pohybových schopností sledujeme prostredníctvom testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. Keďže súčasťou tréningového procesu akadémie je vývojová kineziológia, v ďalšej fáze testovania bude súčasťou diagnostiky test stabilizácie, pri ktorom deti musia zotrvať v konkrétnej vývojovej polohe. Pri testovaní vývojovej polohy medveď sledujeme polohu a správne postavenie jednotlivých častí tela. Sčasti nám tento test poukáže aj možné vývojové chyby dieťaťa. Manuál k testovaniu vývojovej polohy medveď si môžete pozrieť tu.