AKO DOSTAŤ VIAC POHYBU DO ŠKÔL?

img

Školy sú ideálnym miestom na športovanie. Jednak majú športove priestory, teda väčšinou, a tiež je to miesto, kde trávia deti veľa času, nielen dopoludnia vzdelávaním, ale aj popoludní v školských kluboch. O telesnej sa toho hovorí pomerne veľa, máme európske krajiny, kde deti cvičia aj 5 hodín týždenne. U nás sú to len 2 povinné hodiny telesnej týždenne, okrem tých škôl, ktoré chcú, aby sa deti hýbali viac. Možností sú, a tak ako je to v rôznych oblastiach, aj tu treba chcieť. Tretia hodina telesnej týždenne totiž na viacerých školách funguje.

Predstavte si, že ste rodič dieťaťa v malej obci na strednom Slovensku vzdialenej asi 20 kilometrov od okresného mesta. Chcete, aby malo vaše dieťa kvalitný, organizovaný športový krúžok. Ak taký nemáte na vašej obecnej škole, alebo ak nemáte k dispozícií auto, ktorým budete dvakrát týždenne voziť dieťa na športový krúžok do okresného mesta, máte smolu. Toto je realita mnohých rodín na Slovensku. V tomto prípade nie je problém v chýbajúcej športovej infraštruktúre, aj keď samozrejme v tejto oblasti má Slovensko čo dobiehať, problémom je chýbajúca ponuka pohybu na škole. Škola je väčšinou jediná vzdelávacia inštitúcia v malých obciach a tu by sa mali odohrávať aj telovýchovné aktivity.

Ponuka športový krúžkov na školách je niečo, čo má do vysokej miery v rukách jej vedenie. Kvalitnú ponuku vie poskladať z trénerov miestnych športových klubov, či kvalitných pedagógov. Podľa našej skúsenosti sa aj v malých obciach nachádza niekto, kto miluje šport, rozumie trénovaniu a bude rád viesť športový krúžok na škole. V akadémii máme viacerých takýchto nadšencov, ktorí sú zároveň tréneri, ale živia sa ničím iným, pretože povedzme si pravdu, uživiť sa trénovaním detí v malej obci je pomerne ťažké. Napríklad obec Rybník, kde pani starostka podporuje športovanie a chcela, aby deti v obci mali kvalitnú športovú aktivitu. Tréningy tu vedie skvelý miestny tréner.

V tomto článku by sme sa radi dotkli aj pohybu počas vyučovania. Vieme, že na Slovensku majú žiaci povinné 2 hodiny telesnej týždenne. Spomedzi členských krajín EÚ sa nachádzame na chvoste. Problematiku telesnej a športovej výchovy na školách síce vnímame, riešenia sú už dve desaťročia v štádiu diskusií.

Niektoré školy viac pohybu vyriešili po svojom. Majú totiž možnosť zaviesť extra hodinu nejakého predmetu vo vybraných ročníkoch – ide o tzv. disponibilné hodiny. Vedenie školy by malo analýzou zistiť, čo chýba jej žiakom, v čom majú medzery a čo by chcela škola posilniť. Mnohé školy posilňujú práve hodiny telesnej výchovy. Minulý školský rok prišla O2 Športová akadémia Mateja Tótha s kampaňou, kde v spolupráci s Úniou miest Slovenska, Nadáciou Slovenskej sporiteľne a spoločnosťou Veolia, nabáda školy k zvýšeniu hodín telesnej a športovej výchovy na 1. stupni. Školy, ktoré na túto ponuku kývli, dostali od akadémie metodickú podporu, odborné vzdelanie učiteľov, finančnú podporu, športové pomôcky a mnoho iného. V aktuálnom školskom roku akadémia oslovila školy s tým, že ak sa budú rozhodovať o disponibilných hodinách, nech berú do úvahy zdravie deti a fakt, že počas obdobia pandémie deti telesnú prakticky nemali. Mnohé školy 3. hodinu telesnej zaviedli aj v ďalších ročníkoch. Úspešný projekt je ten, ktorý sa ďalej rozvíja, aj keď sa skončí jeho priama podpora. Aktuálne môžeme povedať, že všetky školy zapojené v minuloročnom projekte 3. hodiny telesnej v ňom pokračujú. A to bolo našim cieľom. Veríme, že budúci rok sa nám podarí túto kampaň posunúť ďalej a zapojiť do 3. hodiny telesnej ešte viac škôl.