Ako trénujú drobci v materských školách?

img

Ako už iste viete, O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa špecializuje na všeobecnú pohybovú prípravu pre dve vekové kategórie detí. Najviac detí v Akadémii je zo základnej školy, presnejšie prvého stupňa základnej školy. Toto je staršia veková kategória, ktorá má tréningy dvakrát týždenne a súčasťou tréningového programu je aj testovanie.

Menej detí je v prvej vekovej kategórii – materské školy. Ide od deti od 4 do 6 rokov. Tréningy majú len 1x týždenne a deti v tomto veku ešte nemá význam testovať. Tento školský rok okrem príloh k Metodike, ktoré sme vydávali aj počas minulého roku, plánujeme vydať samostatnú metodiku pre materské školy. Veríme, že jednoduchý, ale zároveň moderný manuál všeobecnej pohybovej prípravy pre materské školy uvítajú nielen naši tréneri, ale aj učiteľky v materských školách.
Pre materské školy, detské centrá a škôlky sme pripravili aj súťaž spoločne s Levickými mliekarňami Levmilk, do ktorej sa už teraz zapojilo niekoľko desiatok materských škôl.
Jednou zo škôlok, ktorá je s Akadémiou od začiatku, je súkromná materská škôlka a jasličky Anjelik z Bratislavy. Tento rok trénujú v moderných priestoroch OC Retro. Podľa trénera Pavla Mela je jasne vidieť, že tieto deti majú už za sebou jeden rok systematického tréningu. Pohybovo sú zdatnejšie ako rovesníci, ktorí pribudli do O2 Športovej akadémie Mateja Tótha tento školský rok. Deti poznajú pravidlá súťaží a hier, ktoré počas tréningov robíme a vedia reagovať na trénerove pokyny.