Atmosféra v jednej z prvých škôl zapojených do súťaže O2 Dobrá vec bola úžasná.

img

V obci Mútne, na severe Slovenska, funguje O2 Športová akadémia Mateja Tótha tri mesiace. V utorok 24. apríla 2018 navštívil mútňanských mladých športovcov olympijský víťaz Matej Tóth, v spoločnosti riaditeľky akadémie Márie Bedlekovej.

Žiaci ich privítali v novej športovej hale a pripravili im zaujímavý program. Okrem riaditeľky ZŠ v Mútnom Janky Murínovej, prišiel aj starosta obce Marián Murín a riaditeľka ZŠ s MŠ Oravská Polhora Jolana Tarčáková. Matej Tóth žiakom porozprával o svojom športovom živote, o olympiáde a odpovedal aj na mnoho otázok.
Deťom sa v akadémii páči a radi by v projekte pokračovali aj v budúcom školskom roku. Aj preto sa rozhodli zapojiť do súťaže O2 Dobrá vec o 40x O2 Športová akadémia Mateja Tótha.