CHCEME ROBIŤ VECI NAJLEPŠIE AKO SA DÁ

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa každým rokom snaží priniesť niečo nové a kvalitné. To „kvalitné“ je v tomto prípade ešte dôležitejšie, ako to „nové“. Rok 2023 je pre akadémiu mimoriadne dôležitý, pretože po dvoch pandemických školských rokoch sa tréningy na školách opäť rozbehli v plnom nasadení s tým, že sa neočakáva žiadny výpadok prezenčnej výučby.

V akadémii aktuálne po celom území Slovenska trénuje viac ako 125 trénerov. Ponúkať kvalitné tréningy naprieč celou krajinou je výzva, ktorú akadémia musí zvládnuť.

Športová  akadémia Mateja Tótha je organizácia, ktorá je centralizovaná. Sídli v Bratislave a odtiaľ riadi činnosť po celom Slovensku. Práve preto je pre akadémiu veľmi dôležité, aby všade na Slovensku bola zabezpečená vysoká kvalita každej hodiny tréningového procesu. Či už je to vo Veľkých Kapušanoch, v Malackách, alebo v Bratislave. Tréningový proces musí byť všade rovnako kvalitný a deti nemôžu vnímať rozdiel. Preto O2 Športová akadémia Mateja Tótha v januári tohto roku prijala záväzok, ktorý hovorí o skvalitňovaní tréningových procesov v rámci celého Slovenska. Na zasadnutí členov predstavenstva akadémie boli diskutované a prijaté dva hlavné body zvyšovania kvality.

Vedenie akadémie si uvedomuje zodpovednosť, ktorú majú v rukách tým, že im raz, alebo dvakrát do týždňa, rodičia zverujú to najcennejšie čo doma majú – svoje deti.

Prvý bod sa týka vzdelávania trénerov. Akadémia navýšila počet hodín vzdelávania trénerov. Okrem toho, že každý tréner musí absolvovať víkendové pobytové školenie, ich vzdelanie bude obohatené o kontinuálne školenie prezenčnou formou. Počas kontinuálneho, resp. doplňujúceho vzdelávania si tréner osvieži, upevní a prehĺbi poznatky nadobudnuté z praxe a úvodného školenia. Kontinuálne vzdelávanie je zároveň pre akadémiu cenný nástroj na získanie spätnej väzby od trénerov, ktorí už majú skúsenosti s trénovaním, prácou s deťmi, komunikáciou s rodičmi a spätnou väzbou od nich. Akadémia je organizácia, ktorá je otvorená novým návrhom na skvalitňovanie tréningových procesov, zlepšovanie a zjednodušovanie administratívnych a komunikačných postupov. 

Druhým bodom, na skvalitňovanie tréningového procesu, bolo zavedenie inšpekčnej kontroly tréningov. Tak ako sa vykonávajú inšpekcie v školách, podobne sa realizujú kontroly aj na tréningoch O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Niektoré inšpekcie sú ohlásené, iné nie. Odborník z akadémie, ktorý vykonáva návštevu, vedie inšpekčný záznam. Ten slúži ako spätná väzba akadémii, ako aj trénerom. Hovorí o ich dochvíľnosti, pripravenosti a ďalších faktoroch, ako napríklad, či sa tréner drží plánovaného obsahu cvičení a štruktúry tréningu, či má vopred pripravené pomôcky, ktoré bude na tréningu používať. Či pozná mená detí a ako s nimi komunikuje. Tieto poznámky môžu zásadne ovplyvniť kvalitu tréningu. Na základe inšpekčných záznamov sa vyhodnotia výsledky. Po celom Slovensku sa plánuje vykonať viac ako 50 inšpekčných návštev. Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mária Bedleková sa k aktuálnej fáze inšpekcii vyjadrila: ,,Niektoré z nich už boli vykonané v Trenčianskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. V inšpekčných kontrolách akadémia pokračuje aj naďalej.” Pani riaditeľka ďalej doplnila: ,,O výsledkoch budeme samozrejme informovať. Je to pre nás veľmi dôležitá spätná väzba. Tréneri reagujú na inšpekčné kontroly pozitívne, pretože im to pomáha zlepšiť a zefektívniť samotný tréning.“

Tréner Peter Greguš sa inšpekčnej návšteve na tréningu v SZŠ Rozálka 9A v Pezinku potešil. Záujem akadémie o to, aby tréning prebiehal kvalitne je motiváciou aj pre trénera.

Cieľom prijatia tohto záväzku je, aby O2 Športová akadémia Mateja Tótha prinášala kvalitné tréningy so skvelými trénermi, na ktoré sa deti budú tešiť. Vďaka prístupu trénera majú deti z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti. Vedenie akadémie si uvedomuje zodpovednosť, ktorú majú v rukách tým, že im raz, alebo dvakrát do týždňa, rodičia zverujú to najcennejšie čo doma majú – svoje deti.