DETI SÚ VŠADE NA SVETE ROVNAKÉ Діти всюди на світі однакові

img
O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha hlboko zasiahla situácia na Ukrajine. Mnohé z našich detí sú z Ukrajiny. Vojna sa dotkla aj niektorých našich trénerov, pre ktorých je Ukrajina domovom. Nevieme si ani predstaviť, čo prežívajú deti v tejto krajine, aký smútok a neistotu cítia ich rodičia a starí rodičia. Preto sme sa v Akadémii rozhodli pomôcť v tom, čo vieme robiť najlepšie: v športovaní. Všetkým deťom z Ukrajiny, ktoré sa rozhodnú navštevovať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na ktorejkoľvek z viac ako 120 materských a základných škôl, to umožníme bezplatne. 

Stačí, ak nám dáte vedieť na info@akademiamatejatotha.sk. Dúfame, že vďaka pohybu dokážeme deťom vyčariť úsmev na tvári, aby tak aspoň na chvíľu mohli zabudnúť na hrôzy, ktoré sa odohrávajú v ich rodnej krajine. 

Akadémiu zadarmo, pre deti z Ukrajiny sme sa rozhodli poskytnúť do konca školského roka 2021/2022, t. j. do 30. 06. 2022, alebo do naplnenia kapacít v jednotlivých tréningových skupinách. 

V školskom roku 2021/2022 Akadémia poskytla bezplatnú možnosť navštevovať tréningy 48 deťom z celého Slovenska. Najviac detí z Bratislavského (12), Prešovského (10), Košického (8) a Nitrianskeho (8) kraja. Akadémia poskytla deťom odídencov z Ukrajiny aj základné športové vybavenie osobnej povahy ako je obuv, športový odev a športové doplnky určené na osobné použitie (fľaša na nápoj, vak na športovú obuv). Cieľom tejto aktivity bolo deti zaradiť do slovenského kolektívu a priniesť deťom ohrozeným vojnou, chudobou a sociálnym vylúčením možnosť na plnohodnotné zaradenie sa do kolektívu a osobné napredovanie. 

O2 Спортивна академія Матея Тота була глибоко вражена ситуацією в Україні.  Багато наших дітей з України.  Війна торкнулася і деяких наших тренерів, для яких Україна – рідна.  Ми навіть не уявляємо, що переживають діти в цій країні, який смуток і невпевненість відчувають їхні батьки, бабусі й дідусі.  Тому ми в Академії вирішили допомогти нам у тому, що вміємо найкраще: у спорті.  Ми зробимо це можливим безкоштовно для всіх дітей з України, які вирішать відвідувати Спортивну академію Matej Tóth O2 у будь-якому із понад 120 дитячих садків та початкових шкіл.  Все, що вам потрібно зробити, це повідомити нам на info@akademiamatejatotha.sk

Сподіваємося, що завдяки руху ми зможемо викликати у дітей посмішку, щоб вони хоча б на час забули про жахи, які відбуваються в рідній країні.  Ми вирішили забезпечити безкоштовну академію для дітей з України до кінця 2021/2022 навчального року, т.  j.  до 30.06.2022 р. або до заповнення місць в окремих навчальних групах.