Deti z Akadémie nie sú len atléti, oni môžu robiť akýkoľvek šport

img

Naša metodika športovej prípravy dáva deťom priestor pre rozvoj v každom športovom odvetví. V našich tréningových skupinách trénujú deti, ktoré všeobecnú pohybovú výkonnosť využívajú v športoch, ktorým sa začínajú profesionálne venovať – prípravka malých hokejistov, futbalistov, gymnastov a atlétov. Tréneri Akadémie k nám prichádzajú z rôznych športových odvetví, majú možnosť si „športovo vychovať“ deti pre svoju športovú špecializáciu. A tak, keď sa deti dostanú do veku, kedy by sa mali rozhodnúť akému športu sa chcú venovať, môžu pokračovať s niektorými z našich trénerov, ktorí sa venujú aj špeciálnej športovej príprave konkrétneho športu. Pre každý konkrétny šport je dôležité nadobudnúť správny pohybový základ, z ktorého sa následne odvíjajú výkony v konkrétnej športovej disciplíne. V Akadémii vychovávame športovcov, z ktorých sa neskôr môžu vypracovať nádejní a talentovaní reprezentanti krajiny.

Deti z Akadémií využívajú príležitosti, kde môžu preukázať svoj talent a pekne zabodovať. Zapájajú sa do rôznych športových súťaží, kde sa im darí získavať skvelé ocenenia.

V stredu 6. februára sa naši malí „Šamťáci“ zo ZŠ Sokolíkova v Bratislave zúčastnili pretekov v rámci projektu Detská atletika. Akadémiu reprezentovali tri 6-členné družstvá zložené z 3 chlapcov a 3 dievčat. Deti súťažili v 6 disciplínach: štafetový beh, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, prekážkový beh, autový hod plnou loptou, prekážková dráha Formula a 3-minútový vytrvalostný beh. Družstvu našich najstarších „Šamťákov“ sa podarilo aj postúpiť na slovenské finále, ktoré sa bude konať 5. apríla v hale Elán v Bratislave. Gratulujeme všetkým deťom k ich výkonom a reprezentácii.