DEVÄŤ DÔVODOV PREČO SÚŤAŽIŤ O O2 ŠPORTOVÚ AKADÉMIU MATEJA TÓTHA

img

Štvrtý ročník súťaže o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha sa začal. Školy sa môžu stále registrovať do súťaže a zároveň hlasovať. Čo prináša projekt akadémie olympijského víťaza deťom, škole, rodičom, aj celej komunite? Tu je 9 dôvodov prečo by mala byť akadémia aj na škole, ktorú navštevujú vaše deti.

Akadémia olympijského víťaza Mateja Tótha funguje už 5. školský rok. Nie je to teda žiadny startup ani krátkodobý projekt. Počet detí, ktoré majú záujem o športovanie pod hlavičkou olympijského víťaza každoročne stúpa. Keď Matej Tóth spolu so svojim tímom zakladal akadémiu chcel, aby bola dostupná pre všetky deti. Túto požiadavku sa akadémii darí plniť už 4. rok, aj vďaka súťaži, ktorú spúšťa so svojim generálnym partnerom spoločnosťou O2. Akadémia sa  tak môže dostať do ktorejkoľvek školy na Slovensku, stačí o ňu zabojovať. Za tie roky akadémiu vyhralo už 144 základných škôl naprieč celým Slovenskom.

Aktuálne O2 Športová akadémia spustila  v poradí 4. ročník tejto súťaže, do ktorej sa môžu školy zapojiť prihlásením sa na www.akademia.o2.sk a potom za svoju školu hlasovať. Prečo by mal byť projekt akadémie Mateja Tótha aj na škole, ktorú navštevujú vaše deti? Tu je 9 dôvodov, ktoré vás presvedčia:

1. Pohyb je pre zdravie dieťaťa kľúčový

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s pandémiou Covid-19 vydala v novembri 2020 dokument, v ktorom odporúča koľko minút pohybu denne, pre zdravý vývin, by mali mať deti v rôznych vekových kategóriách. Cieľom dokumentu je odvrátenie zdravotných rizík, ktoré súvisia s inaktivitou obyvateľstva, ktorá sa prehĺbila počas pandémie. Svetová zdravotnícka organizácia pre deti od 5 do 17 rokov odporúča 60 minút pohybovej aktivity.  Pre mnohé deti je tento denný limit ďaleko vzdialený od reality. O2 Športová akadémia Mateja Tótha dokáže plnohodnotne, dvakrát týždenne, pokryť dennú dávku pohybu, potrebnú pre zdravý vývin dieťaťa.

2. Byť súčasťou komunity

Posledný rok a pol bol poznačený sociálnou izoláciou. Deti sa učili z domu, mimoškolské aktivity sa pozastavili a možnosti, ako budovať vrstovnícke vzťahy boli minimálne. Šport je univerzálnym a prirodzeným nástrojom socializácie nielen detí, aj dospelých.  Dieťa si pri fyzickom tréningu, trénuje aj svoje sociálne zručnosti, ako fungovať v komunitu, akú má v nej úlohu. To, že je dieťa súčasťou komunity O2 Športovej akadémie Mateja Tótha umocňujú aj rovnaké tričká, ktoré majú deti navštevujúce akadémiu. V nej sa často spájajú deti z rôznych ročníkov, aj to podporuje pestrosť sociálnych vzťahov.

 3. Deti potrebujú pravidlá

Bez pravidiel by ľudstvo neprežilo. Už praveky človek ovládal pravidlá, ktoré plody sú jedlé, a ktoré jedovaté. Ich porušenie ho mohlo stáť život. Aj pre súčasného človeka sú pravidlá dôležité a rodičia by ich mali dieťaťu nastavovať od narodenia. Riadenie sa pravidlami je pre dieťa dôležité, a kde nájdeme lepší príklad dodržiavania pravidiel, ak nie v športe? Tréningy v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha sa realizujú formou hier a súťaží, kde pravidlá zohrávajú dôležitú rolu. Dodržiavanie, alebo nedodržiavanie pravidiel má pre dieťa okamžité následky – výhra, prehra, či diskvalifikácia.

4. Spojiť sa pre dobrú vec

Prihlásením školy do súťaže sa boj len začína. Nasleduje dvojmesačný hlasovací súboj. Každé ráno si deti, aj učitelia, pozrú stav hlasov svojej školy v rámci kraja a svojej veľkostnej kategórie a dozvedia sa priebežné umiestnenie. Škola môže vyhrať len vtedy, ak sa všetci spoja pre dobrú vec. Niekedy stačí jedno dieťa, alebo učiteľ, ktorý svojim nadšením strhne lavínu hlasovania. Víťazné školy z minulých rokov majú jedno spoločné, v súťaži hlasovali aj žiaci, ktorí vedeli, že sú na akadémiu už veľkí (akadémia je určená žiakom prvého stupňa). Aj napriek tomu hlasovali pre svojich mladších spolužiakov, chceli im akadémiu olympijského víťaza dopriať. Zapojenie sa do súťaže učí starších žiakov altruizmu, ktorý je protikladom k svetu individualistov.

5. Endorfíny

Sú hormóny, vďaka ktorým sa cítime šťastní. Produkuje ich ľudský mozog a jeho vylučovanie stimulujú mnohé potraviny, napríklad čokoláda, niektoré drogy, ale vznikajú aj pri cvičení. Preto je šport často formou psychohygieny. Skúste si predstaviť šťastné dieťa. Ako vyzerá vo vašej predstave? Usmieva a hýbe sa, behá, spieva a šantí. Detstvo má byť šťastné obdobie. Pri pohybe dieťa prežíva radosť a je na nás dospelých, aby sme im ju dopriali. V O2 Športovej akadémii sa okrem športu tréneri sústreďujú aj na psychologickú prípravu. Vďaka cvičeniam zameraným na pozornosť, predstavivosť a relaxáciu, dokáže dieťa naplno využiť svoj potenciál. Nejde vždy len o športové výkony, ale aj intelektuálny potenciál. V akadémii vďaka cvičeniam psychologickej prípravy si deti môžu zlepšiť aj pozornosť. Výsledkom tak môže byť lepší školský prospech.

6. Vzdelanie učiteľom nik nezoberie

O2 Športová akadémia využíva inteligenčný potenciál škôl, ktorý je na Slovensku značný. Máme totiž množstvo kvalitných učiteľov, ktorí učia s radosťou. Takýchto učiteľov chce akadémia za svojich trénerov. Škola, ktorá vyhrá akadémiu, vyberie učiteľa, ktorý prejde našim odborným vzdelávacím kurzom, získa metodické materiály a športové pomôcky, ktoré mu pomôžu kvalitne viesť tréningy. Učiteľ sa stáva trénerom, je v pracovnou-právnom vzťahu s akadémiou, ktorá zodpovedá za kvalitu tréningového procesu. Škola nie je projektom administratívne zaťažená a deti trénujú s učiteľom, ktorý je na to kvalifikovaný, pozná pomery v škole a deti poznajú jeho. Vzdelanie získané prostredníctvom O2 Športovej akadémie je možné aplikovať aj na hodinách telesnej a športovej výchovy, a tak zlepšiť ich kvalitu a atraktivitu aj v ďalších ročníkoch.

7. Materiálne vybavenie

Aj v súčasnej dobre školy strádajú materiálne vybavenie. Sada športových pomôcok pestrých farieb preto poteší nejednu víťaznú školu. Školy vďaka nej môžu plnohodnotne viesť tréningy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha a používať ju aj na hodinách telesnej pre celú školu. Ak sa pomôcky opotrebujú, zlomia, alebo zničia, v priebehu roka ich akadémia nahradí. Koniec-koncov je to výsledok toho, že sa s nimi cvičí, a cvičenie je cieľom projektu.

8. Digitalizácia v školstve inak

Európska únia už dlhodobo tlačí reformy členských krajín, ktoré sa týkajú digitalizácie rôznych oblastí. Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021–2027) načrtáva víziu Európskej komisie v oblasti vysokokvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania v Európe. Preto sa digitalizácia týka aj pripravovanej reformy školstva. K téme má čo povedať aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá nedávno otvorila prvú digitálnu hybridnú učebňu na ZŠ Radka Kaufmana v Partizánskom. Ide o špičkovú technológiu Cisco Webex Board, ktorá v sebe spája videokonferenčnú jednotku aj dotykovú obrazovku. Takáto učebňa v hodnote viac ako 30 tisíc euro, môže byť aj v ďalších štyroch základných školách, ktoré v súťaži získajú najviac hlasov vo svojej kategórii.

9. O2 Radostná škola Daniela Heviera

Daniel Hevier je známy spisovateľ, výtvarník a tvorca literatúry pre deti. Možno sa aj u vás doma nájde nejaká kniha od tohto slovenského autora, ktorý stojí za projektom O2 Radostná škola Daniela Heviera.  Vzdeláva učiteľov učiť moderne a efektívne. V O2 Radostnej škole sa používa metodika na zmenu školského systému zdola, tzn. aktívna účasť učiteľov, žiakov a rodičov, ako aj špecialistov a expertov. Inšpiratívna hodina predstaví inovatívne prístupy, ktoré Daniel Hevier používa pri výučbe a zúčastniť sa jej môžu exkluzívne učitelia pôsobiaci na vyžrebovanej škole, bez ohľadu na vyučovaný predmet od 2. do 9. ročníka. Ide o dosiahnutie vyššej úrovne vzdelania, o užitočné a zábavne strávený čas, o vzdelávanie, ale nie v tom školskom význame. Ak sa teda vašej škole nepodarí vyhrať akadémiu, bude zaradená do žrebovania o 4x garantovanú účasť v programe O2 Radostná škola Daniela Heviera.

Ak ste si článok dočítali až sem, zrejme patríte medzi ľudí, ktorí idú do hĺbky problematiky a zdravý pohyb detí vám nie je ľahostajný. Možno ste to práve vy, kto bude nadšencom, ktorý strhne lavínu hlasovania o akadémiu Mateja Tótha vo vašej škole. A či už máte deti, vnúčatá, alebo súrodencov navštevujúcich základnú školu, vedzte, že pravidelný pohyb je pre ich zdravie kľúčový.

 FOTO: ZŠ Važecká 11, Prešov - Solivar