DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE SA STÁVA REALITOU

img

Digitalizácia je aktuálne horúcou témou v rôznych oblastiach. V súčasnej pandemickej situácii je na digitalizáciu odkázané aj školstvo. Aj preto sa pripravovaná reforma školstva vo veľkej miere týka digitalizácie. Už v roku 2017 sa Európska únia snažila podporiť digitalizáciu v členských štátoch. V lete tohto roka bol schválený Európsky plán obnovy, ktorého cieľom je okrem oživenia ekonomiky po pandémii aj riešenie nedostatkov v digitalizácii členských štátov.

Počas pandémie je takmer každý z nás, viac alebo menej odkázaný na technológie. V školstve sú žiaci na informačné a komunikačné technológie odkázaní už viac ako pol roka.  Učitelia robia čo môžu, aby žiakom dokázali čo najlepšie sprostredkovať interakciu, ktorá je počas výchovno-vzdelávacieho procesu nutná. Takmer každý predmet si vieme predstaviť vyučovať na diaľku a to prostredníctvom inovatívnych informačných a komunikačných technológii. Napríklad ide o matematiku, slovenský aj cudzí jazyk, prírodopis, dokonca aj hudobnú a výtvarnú výchovu. Pri vyučovaní hodín telesnej a športovej výchovy učitelia narážajú na problém. Zabezpečiť, aby deti správne športovali za prísnych protiepidemických opatrení a na diaľku je pre učiteľov výzva. Poslaním O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je privádzať deti k športu a preto sme sa rozhodli prispieť k riešeniu situácie. Spojili sme sa s našim generálnym partnerom O2 a technologickou spoločnosťou Cisco systems a pripravili sme sériu dokumentov, ktoré dokážu splniť zložitú úlohu teoretickej telesnej výchovy aj telesnej v domácom prostredí. Vieme, že už nejde len o prenos obrazu a zvuku, ale o interakciu, ktorá je takmer identická s realitou. Každý diel dokumentu je zameraný na iný šport. Vybrali sme špičkových Slovenských reprezentantov k daným športovým disciplínam, ktorí sa deťom prihovárajú a motivujú ich, aby nezabúdali na to, aký je pohyb dôležitý aj v časoch pandémie. V dokumente si deti môžu zacvičiť pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení v triede, vedľa lavice, alebo dokonca na stoličke. Cvičenia sú prispôsobené aj na domáce prostredie. Nezabúdajme, že pre deti je dôležitá motivácia. Preto je dobré, ak si doma s deťmi zacvičia rodičia a v triede sa do cvičenia spoločne s deťmi pustia zase učitelia. My dospelí by sme mali deti viesť a ísť im príkladom.