Druhé testovanie prinesie jasné výsledky o športovej výkonnosti detí v Akadémii

img

Týmto týždňom v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha vypuklo druhé priebežné testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti našich detí.  Testovanie sa skladá z rovnakých disciplín ako to prvé a tak sa dajú namerané výsledky dobre porovnávať. Na základe získaných hodnôt priebežného testovania dokážeme vyhodnotiť, ako naše deti športovo napredujú. Hodnoty vstupného testovania nám ukázali, s akými pohybovými schopnosťami prišlo dieťa do Akadémie. Aktuálne prebiehajúce druhé testovanie ukazuje, ako sa dieťaťu na tréningoch darí a či je tréningový proces pre dieťa dobre nastavený.

Výsledky testovania sú zaznamenané v systéme tzv. elektronickej žiackej knižky Akadémie, do ktorej má prístup rodič každého dieťaťa základnej školy, ktoré je členom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Po zapísaní výsledkov dostane rodič k dispozícií manuál na interpretáciu výsledkov testovania. Tento manuál obsahuje štandardy, ktoré zostavil Sedláček a Lednický (2010) na základe testovania populácie Slovenska. Štandardy sú zoradené podľa vekových kategórií a podľa toho, či ide o dievča alebo o chlapca. Rodič tak dostane okamžitý obraz o tom, či sú športové výsledky dieťaťa slovenským priemerom alebo nadpriemerom. Niektoré dieťa môže dosahovať výborné výsledky v jednej testovanej disciplíne a zároveň slabé výsledky v inej.

Na základe toho tréner vie, na čo sa má pri tréningu dieťaťa zamerať. Vzhľadom na obmedzený počet detí v tréningovej skupine má tak tréner priestor venovať sa individuálnejšie. Počas minuloročného testovania sme takto odhalili aj talenty, ktoré v Akadémií máme, na základe čoho sme  tieto deti odporúčali na konkrétne športy a športové zväzy. Keďže v Akadémii testujeme len žiakov základnej školy, tento týždeň tak bude testovaných takmer 1 200 detí zo 6 testovacích disciplín. Aj keď testovanie je pre nás spätnou väzbou, najdôležitejšie je, keď má dieťa z pohybu radosť. Uvedomujeme si, že nie každé dieťa raz bude olympijský víťaz, ale každé dieťa v Akadémii môže mať radosť z pohybu, ktorú si uchová do dospelosti.