Hľadajú sa športové talenty- viac o testovaní prvákov ZŠ

img

Budú v škole len pár týždňov a už ich budú testovať. Istá štúdia ukázala, že dnešnú mládež trápia najviac tri problémy – zle držanie chrbtice, očné chyby a obezita. Kto alebo čo za tieto fakty môže? Rýchla a pretechnizovaná doba, zle nastavený systém alebo chyba v prístupe k deťom v rámci telesnej výchovy už na školách? Ak je to naozaj tak a je pravdou, že dnešná mládež nedokáže urobiť stojku, obyčajný kotrmelec je neprekonateľným problémom a pohyb samotný je čoraz zriedkavejší, potom máme do budúcnosti vážny dôvod na zamyslenie ako ďalej.

Od začiatku školského roka 2018/2019 bude testovanie povinné pre všetky deti 1. ročníkov základných škôl, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v 3. ročníku. Výsledkom testovania bude osvedčenie pre každé dieťa, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčanych športov. Nájde sa medzi nimi nový Peter Sagan, Matej Tóth alebo Michal Martikán?


Zoznam testov na pilotné testovanie:
– telesná výška a telesná hmotnosť,
– hĺbka predklonu,
– sed-ľah,
– opakovaná zostava s tyčou,
– výdrž v zhybe nadhmatom,
– skok do diaľky z miesta,
– kotúľanie 3 lôpt,
– člnkový beh 4×10 m,
– vlajková naháňačka,
– viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov


Je to však riešenie?
Podľa Branislava Antalu z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského sú to náročné disciplíny, celé to môže trvať aj štyri hodiny. Vek od 6 – 10 rokov je pritom vraj kľúčový. „Ak sa toto obdobie zanedbá v školskom prostredí alebo aj zo strany rodičov, klubov, tak si myslím, že potom veľmi ťažko to naprávať,“ konštatoval Antala. (zdroj TV noviny.sk)
Podľa výskumu Amerického združenia pre srdcové choroby v rokoch 1964 až 2010 a analyze zdravotných záznamov 25 miliónov detí v 28 krajinách sveta dnešné priemerné dieťa podľa vedcov zabehne jednu míľu (1609 metrov) o plných 90 sekúnd pomalšie, ako rovnako staré dieťa pred 30 rokmi. Výkon srdcového svalu detí medzi deviatym a sedemnástym rokom života klesá od roku 1975 s každou dekádou o päť percent.
Výskum tiež ukázal, že dnešné deti sú zhruba o 15 percent menej fit ako boli v rovnakom veku ich rodičia. Údaje sú identické pre obe pohlavia, líšia sa len podľa regiónov.