Hľadáme umelecký talent! (vianočná súťaž)

img

Je vaše dieťa umelecky nadané? Nechajte ho prejaviť sa a vyhrať celoslovenskú súťaž. Vyhlasujeme súťaž o kresbu vianočného pozdravu akadémie. Víťaznú kresbičku graficky spracujeme a rozpošleme do všetkých kútov Slovenska. 

Do súťaže sa môže zapojiť ktorékoľvek dieťa do 15 rokov zaslaním kresby návrhu vianočného pozdravu, ktorý bude digitálne spracovaný a rozposlaný do všetkých kútov Slovenska v stovkách kusov. Kresba alebo maľba môže byť vytvorená ľubovoľnou technikou v dvojrozmernom formáte, maximálnych rozmerov formátu A3. Na druhú stranu napíšte meno autora, vek a kontakt (na zákonného zástupcu vo formáte adresa a telefónne číslo, aby sme vedeli, kde poslať výhru). 

Víťaza vyberie Matej Tóth na Mikuláša 6.12.2019
Víťaz získa okrem prestíže aj veľký mikulášsky batoh s prekvapením, do ktorého každý deň od vyhlásenia súťaže pridávame jeden darček :-)

Kresbičky posielajte, alebo osobne prineste k nám do akadémie na adresu:

Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava