Deti učíme správnemu držaniu tela

img

Správne držanie tela je pre každého človeka dôležité. Podľa toho, aký má človek postoj tela, často vieme odhadnúť jeho emocionálne rozpoloženie. Druhou vecou je nesprávne držanie tela, ktoré je spôsobené životným štýlom, ktorým žijeme. Dieťa sa narodí so správnymi pohybovými vzormi, ktoré sa vplyvom sociálneho života deformujú. Jedným z kritických období je aj nástup dieťaťa do školy. Prirodzený a voľný pohyb predškoláka zrazu vystrieda sedenie v lavici.

Tieto zmeny sa môžu podpísať aj na nesprávnom držaní tela dieťaťa. V tomto období je preto dôležité posilňovať správne držanie tela a kompenzovať hodiny strávené v školskej lavici.  Práve preto sme v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha zaradili do tréningového procesu vývojovú kineziológiu. Tréneri sú vyškolení tak, aby vedeli používať takzvané vývojové polohy, ktoré sú súčasťou mnohých cvičení a rozcvičiek. Takéto tréningy sú aj pod vedením trénerky Miroslavy Čopovej na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Na tréningoch sa venujeme precvičovaniu správnej techniky vývojových polôh, ktoré sú veľmi dôležité pre obnovenie a udržanie správnych pohybových vzorov. Podporujú a zlepšujú fyziologické dýchanie, budujú stabilitu a precvičujú zapojenie svalov do pohybových reťazcov. Dbáme na to, aby sa deti v Športovej akadémii naučili správnemu držaniu tela a dýchaniu, ktoré je veľmi dôležité pri každom cviku. Vývojové polohy cvičíme s deťmi na každom tréningu.

Cviky vychádzajú zo základných polôh tela – ľah na chrbte, ľah na bruchu, šikmý sed, poloha na štyroch, poloha v kľaku. Jednotlivé polohy sú pomenované podľa toho, v ktorom mesiaci túto polohu bábätko vykonáva (napr. 4-mesačná poloha na chrbte, 7-mesačná poloha na bruchu, atď.).

Cvičenia v týchto polohách pomáhajú nacvičiť správne dýchanie a správne motorické vzory.

Podporujú aj spevnenie tela a tým zlepšujú súhru horných a dolných končatín. Dýchanie, nájdenie správnej opory (punctum fixum) a neutrálna poloha chrbtice sú dôležité body, ktoré je nutné dodržiavať.

Na každom tréningu je v rozcvičke zakomponovaný nácvik bránicového dýchania, ktorý sa vykonáva v polohe na chrbte. Z tejto polohy sa deti dostanú do polohy na bok, v ktorej taktiež precvičia bránicové dýchanie. V rámci rozcvičky precvičujeme aj  nácvik prechodu z polohy na chrbte do polohy na štyroch. Cieľom je dostať sa do polohy „medveď“ a následne do stoja. Je zaujímavé, že to, čo je pre deti prirodzené, v dospelosti musíme poctivo nacvičiť a naučiť sa to správne vykonávať.

Autor : Andrea Ballová

Foto : Miroslava Čopová, Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš