Jeden z najlepších tréningov je v Prešove, na škole s tridsaťročnou históriou

img

Počas našich nedávnych návštev na školách môžeme povedať, že taký dobrý tréning ako bol Prešove, sme dávno nevideli. Dynamický priebeh, kde sa deti zapotili a siahli na dno svojich síl

Počas tréningu prišli deti povzbudiť aj rodičia, ktorí boli na školskej tribúne (áno, majú telocvičňu s tribúnou ?). Pán tréner Marek Čajka vedie tréningy od septembra a ako hovorí: „na deťoch, ktoré pravidelne trénujú, je vidieť značný rozdiel v pohybovej oblasti“. Základná škola Šrobárova má množstvo športových krúžkov ako volejbal, stolný tenis, basketbal, florbalový, turistický a mnohé iné. Preto je O2 Športová akadémia Mateja Tótha vhodná pre tieto deti, ktoré potrebujú okrem špecializovanej športovej prípravy aj všeobecnú. Tento rok škola oslavuje významné jubileum 30. výročie založenia. Preto prajeme škole veľa šťastných žiakov, šikovných učiteľov a spokojných rodičov.