Konferencia: ŠKOLA BUDÚCNOSTI

img

Aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha bude vďaka O2  súčasťou konferencie s názvom ŠKOLA BUDÚCNOSTI, ktorá bude v utorok 18. júna 2024 v Žiline. Prihlásiť sa môžete aj Vy.

Po zverejnení výsledkov medzinárodného testovania PISA, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) poukazujú na zníženie priemerného výkonu slovenských žiakov v matematickej a čitateľskej gramotnosti v porovnaní s predchádzajúcim cyklom z roku 2018. Vo všetkých troch oblastiach je priemerný výkon slovenských žiakov pod úrovňou  priemeru krajín OECD, preto ústrednou témou konferencie je základné školstvo, skvalitnenie systému výučby a snaha budovať u detí samostatnosť, tvorivosť a kreativitu

Sme hrdí, že práve O2, ktoré je generálny partnerom konferencie, nie je ľahostajná budúcnosť mládeže na Slovensku, preto podporilo túto konferenciu, ktorej súčasťou bude aj Akadémia. Záleží nám na zdravom vývoji mladej generácie, pretože aj podľa medzinárodných výskumov, deti ktoré sa hýbu, majú lepšie školské výsledky, ak mali v rámci výučby zaradenú športovú aktivitu. A keďže našou hlavnou prioritou sú deti, ich zdravý psychický vývoj, pripravili sme si na konferencii krátku praktickú ukážku toho, ako vplýva pohyb na pozornosť. Zmeriame a ukážeme Vám, ako si za pár sekúnd môžete zvýšiť pozornosť, a tým aj produktivitu a efektívnosť v škole alebo v zamestnaní.

Na konferencii v Žiline budú prednášať viaceré dôležité osoby, ako napríklad riaditeľ (NIVaM), Martin Bodis, alebo dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity – prof. Emil Kršák a tiež Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska a mnohí iní.

Ak sa zúčastníte konferencie, tak sa dozviete napríklad, čo chýba dnešným školám, alebo aj prečo je digitálne vzdelávanie dôležité, a aký by mal byť ideálny žiak, ktorý pri memorovaní nestráca motiváciu. Na prvý pohľad sú to známe témy, s ktorými školstvo už dlhodobo zápasí, no iba postupné kroky uvedené do praxe napomôžu k tomu, aby deti na základných školách dosahovali lepšie výsledky, boli samostatnejšie, kreatívnejšie a nestratili sa v reálnom živote.