Matej Tóth navštívi základné školy po celom Slovensku

img

Matej Tóth v nasledujúcich mesiacoch navštívi základné školy vo všetkých kútoch Slovenska, aby im odovzdal granty, ktoré si vybojovali v súťaži O2 Dobrá vec. Počas mesiacov september a október Matej zavíta na viac ako 32 základných škôl vo všetkých krajoch Slovenska. Pozrite si harmonogram Matejových návštev, možno sa zastaví aj na vašej základnej škole.

V Bratislavskom kraji navštívi 4 základné školy, aby im odovzdal granty.

06.09.2018 09:30-10:30 ZŠ Dubová 1, Bratislava
06.09.2018 11:00-11:45 ZŠ Beňovského 1, Bratislava
06.09.2018 12:15-13:15 ZŠ P. Horova 16, Bratislava
20.09.2018 08:30-09:30 ZŠ Kysucká, Senec

Aj v Nitrianskom kraji sa môžu tešiť návšteve olympijského víťaza na troch základných školách.

10.09.2018 09:30-10:30 ZŠ Mojzesovo – Černík
10.09.2018 11:15-12:10 ZŠ Levická 903, Vráble
10.09.2018 12:45-13:45 Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Do Žilinského kraja zavíta Matej Tóth tiež na 4 základné školy.

11.09.2018 09:30-10:15 ZŠ s MŠ Oravské Veselé
11.09.2018 10:30-11:20 ZŠ s MŠ Mútne 224,
11.09.2018 12:00-12:45 ZŠ s MŠ Vasiľov 58
17.10.2018 11:30-12:30 ZŠ Podzávoz, Čadca

Prešovský kraj sa môže tešiť až na päť návštev Mateja Tótha na piatich základných školách.

03.10.2018 09:00-10:00 ZŠ s MŠ Havaj
25.09.2018 09:30-10:30 ZŠ Široké 141
26.09.2018 07:50-08:50 ZŠ s MŠ Lemešany
25.09.2018 11:00-11:40 Cirkevná ZŠ Ražňany
03.10.2018 10:15-11:15 ZŠ s MŠ, Bukovce 80

Granty O2 Športovej akadémie príde Matej odovzdať aj na východ Slovenska do Košického kraja.

26.09.2018 09:10-10:10 ZŠ Kysak 210
26.09.2018 10:45-11:45 ZŠ Belehradská 21, Košice
26.09.2018 12:15-13:15 Súkromná ZŠ Trieda SNP 399/104, Košice
25.09.2018 12:30-13:15 ZŠ Zemanská 2, Krompachy
03.10.2018 12:45-13:30 ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2

Aj v Banskobystrickom kraji sa náš olympijský víťaz zastaví, a to na piatich základných školách.

17.09.2018 11:00-12:00 ZŠ s MŠ Podkonice
24.09.2018 08:45-09:45 ZŠ Dr. V. C., Tisovec
24.09.2018 10:15-11:15 ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
24.09.2018 12:30-13:30 Súkromná ZŠ K. Mikszátha 1, R. Sobota
19.09.2018 11:00-12:00 ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen

V Trenčianskom kraji príde Matej Tóth odovzdať granty na tri základné školy.

08.10.2018 10:15-11:00 ZŠ Školská 15, Nitrianske Rudno
08.10.2018 09:00-10:00 ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 121
08.10.2018 11:45-12:45 Cirkevná ZŠ J. Krstiteľa

Matej nevynechá ani Trnavský kraj a navštívi tieto tri základné školy:

18.09.2018 10:45-11:45 ZŠ Fándlyho, Sereď
18.09.2018 09:30-10:15 ZŠ Pusté Sady
18.09.2018 08:00-09:00 ZŠ Arpáda Felcána 4, Hlohovec

Spolu s Matejom Tóthom vás navštívime na základných školách vo vašich mestách pri odovzdávaní grantov, ktoré si žiaci, pedagógovia, ale aj rodičia vybojovali usilovným posielaním hlasov. Len vďaka ich snahe môžu teraz žiaci trénovať v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha zadarmo a zdravo sa vyvíjať vďaka kvalitnej športovej príprave.

My, aj Matej Tóth, sa na vás už veľmi tešíme.

Váš tím O2 Športovej akadémie Mateja Tótha