MATEJ TÓTH VYBAVIL DEŤOM TELESNÚ NA DOMA

img

Počas pandémie sa na Slovensku zatvorili školy, prerušila činnosť športových klubov a zrušili sa športové podujatia. Táto situácia sa dotkla aj tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, ktoré boli z bezpečnostných dôvodov zrušené do konca školského roka. V čase, kedy je dôležité zostať zdravý, ale zároveň v bezpečí domova, sa O2 spolu s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha rozhodli priniesť projekt „Telesná na doma“.

Tréneri akadémie natočili inštruktážne videá z prostredia svojich domovov, kde cvičili so svojimi deťmi podľa metodiky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Podstatou videí bolo ukázať, že športovať sa dá aj bez špeciálneho športového náradia a doma v obývačke. Vo videách tréneri používali rôzne pomôcky z domácnosti ako metlu, vankúše, panvicu a cvičili aj s domácich zvieratkami. Každý týždeň pribudli tri nové videá, ktoré majú aktuálne viac ako 380 000 pozretí. Mnohé školy zaradili Telesnú na doma do domácich úloh a posielali ich svojim žiakom.

Všimli sme si, že v čase pandémie vzniklo množstvo video návodov na cvičenie pre dospelých, videá pre deti však chýbali. Preto sme sa spolu s O2 rozhodli vytvoriť Telesnú na doma, určenú deťom a rodičom.  Zároveň sme tak otvorili akadémiu pre všetky deti, nie len tie, ktoré navštevujú O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha,“ hovorí Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Telesná na doma ukázala aj celonárodnosť akadémie prostredníctvom trénerov z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa podieľali na tvorbe videí. Takýmto spôsobom akadémia vynahradila deťom chýbajúce tréningy, natočila a zverejnila spolu 24 videí Telesnej na doma. Posledný, vytrvalostný tréning natočil pre deti jeden z najznámejších športovcov na Slovensku - Matej Tóth so svojou dcérou.

Na tvorbe niekoľkých videí sa podieľal aj športový riaditeľ akadémie, Michal Tóth so svojou dcérou.

Vo videách sme mysleli aj na rovnomerné využitie našich troch pilierov: športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Videá zamerané na vývojovú kineziológiu viedla Andrea Ballová, ktorá odborne zastrešuje školenia trénerov akadémie v oblasti vývojovej kineziológie.  Tiež sme do obsahu mnohých videí zakomponovali cvičenia na pozornosť, ktoré sú užitočné aj pri domácom vyučovaní,“ hovorí Michal Tóth, športový riaditeľ akadémie.

Videá sú voľne dostupné na www.akademia.o2.sk, takže rodičia, učitelia aj deti sa k nim môžu vrátiť kedykoľvek. Tiež sú inšpiratívnym metodickým materiálom pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov. Cvičenia, hry a súťaže môžu využiť na obohatenie bežných hodín telesnej výchovy a tréningov aj v čase, kedy budú školy a športoviská znovu otvorené.