MESTSKÝ PARK VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH ŽIL O2 ŠPORTOVOU AKADÉMIOU MATEJA TÓTHA

img

Pondelkové dopoludnie vo Veľkých Kapušanoch patrilo športu. Deti zo Základnej školy P. O. Hviezdoslava a Základnej školy Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Erdélyi János Alapiskola si v mestskom parku zašportovali. Pridali sa k nim aj deti z jasieľ a materskej školy.

O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha navštevuje v meste až 40 detí, vďaka podpore primátora mesta Veľké Kapušany Petra Petrikána. Ten na podujatí avizoval pokračovanie programu olympijského víťaza Mateja Tótha aj v školskom roku 2024/2025.

Dopoludnie bolo plné hier, súťaží, ale aj sladkých a zároveň zdravých odmien. O tie sa postarala jedna z najstarších konzervárni na Slovensku, spoločnosť Novofruct z Nových Zámkov, poskytla deťom ovocné kapsičky Ovko. Energia deťom po takom výkone chýbala a doplnili si ju vďaka ovociu bez pridaného cukru. Celé podujatie zorganizoval tréner akadémie Martin Bačo, s kolegyňou Sandrou Petőczovou.

Popoludní odštartoval program detí akadémie a rodičov. Spoločne si zmerali sily v súťaži družstiev, ktoré reprezentovali jednotlivé školy. Deti sa tešili z férovej remízy svojich rodičov a boli hrdé na ich športové výkony. Povzbudiť ich prišli aj pani riaditeľky oboch základných škôl a aj pán primátor mesta Veľké Kapušany. Za O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha sa podujatia zúčastnila jej riaditeľka Mária Bedleková.