NA 9. ROČNÍKU DETSKEJ EKONOMICKEJ UNIVERZITY BOLA AJ O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

img

Už po druhýkrát sme mali možnosť byť zaradení medzi top spoločnosti, ktoré prednášali na Detskej ekonomickej univerzite na tému inovácií. Téma nášho workshopu bola o výskume v biznise. Prečo sme sa aj my spolu s generálnym partnerom O2 pustili do série rozsiahlych štúdií zameraných na skúmanie vplyvu pohybu na pozornosť slovenských detí.

O tom, že pohyb je pre všetkých dôležitý, už niet pochýb. Napriek tomu, že toto každý vie, tu máme nový druh potichu sa rozmáhajúcej pandémie, pandémie obezity. Nečudo, veď školopovinné deti nemali telesnú výchovu už viac ako rok. Pohyb detí bol za uplynulé obdobie predovšetkým na pleciach rodičov. O2 Športová akadémia Mateja Tótha dlhodobo poukazuje na benefity pohybu, ktoré sa netýkajú len fyzickej stránky. O výsledky jednej z prvých štúdii, o vzťahu medzi pohybom a pozornosťou, prednášal na Detskej ekonomickej univerzite (DEU) jej športový riaditeľ Michal Tóth.

Skúsenosti z päťročnej systematickej práce s deťmi nás presvedčili, že deti chcú športovať, avšak je potrebné im vytvoriť na to podmienky, čas, priestor a v neposlednom rade zmysluplnú metodiku. Interné štatistiky, ktoré sme zbierali a každoročne v Akadémii analyzujeme hovoria o tom, že len 0,4 % našich detí nedokončí celý školský rok z iných, ako zdravotných dôvodov. To znamená, že až 99,6 % detí športuje dvakrát týždenne s radosťou, inak by vo veku, kedy dieťa skúša rôzne aktivity, u nás nevydržalo.  Spomínanú štúdiu sme realizovali na vzorke 405 detí vo veku 6 – 15 rokov. Ide o jednu z najrozsiahlejších štúdií na Slovensku. Výsledky štúdie hovoria jasne: až 98 % detí si udržalo, alebo zlepšilo pozornosť po vykonaní krátkej pohybovej aktivity. Michal Tóth na DEU deťom prednášal na tému dôležitosti pohybu detí pre telo a myseľ. Zo štúdie Akadémie vyplynulo, že pozornosť je nenahraditeľnou súčasťou učenia. Dieťa, ktoré pravidelne športuje má pozornosť na vyššej úrovni ako dieťa, ktoré je inaktívne. To znamená, že sa lepšie sústredí v škole, viac si zapamätá a menej času potrebuje na učenie.

Prečo spoločnosti robia štúdie a výskum? Je to cesta, ako byť inovatívny, prinášať niečo nové a užitočné ľuďom. Súkromné spoločnosti mnohokrát robia štúdie, ktoré im priamo pomáhajú vylepšovať produkty a služby, ktoré ponúkajú. Aj v športe sa stretávame s neustálymi inováciami. V prípade Akadémie ide o inovovanie, so snahou o zlepšenie športovej prípravy detí, s dosahom na moderné prístupy vo výchove. Dnes chápeme, že podmienky a prístup k športovaniu detí sú iné, ako to bolo v čase našich rodičov. Dnes deti športujú viac organizovane, v minulosti bol šport súčasťou ich neorganizovaného voľného času.  Dnešné deti potrebujú viac motivovať, nakoľko majú viac možností vlastného rozvoja. Tréner je odborník a facilitátor, ktorý deti motivuje. Dnes o ľudskom tele vieme oveľa viac, ako funguje pri pohybe, aké pohyby sú efektívnejšie, aká strava je pre šporujúce dieťa vhodná, ako pôsobí pohyb na psychiku dieťaťa a mnoho iných faktorov. V Akadémii všetky tieto poznatky premietame do praktickej práce s deťmi a na aktuálne vedomosti nadväzujeme vlastnými štúdiami.

Michal Tóth v následnej praktickej prednáške, za aktívnej spolupráce deti Detskej ekonomickej univerzity, deťom vysvetlil aké je dôležité športovanie a jeho vplyv na činnosť orgánov, zvlášť na činnosť srdca, jeho fungovanie pri športovo aktívnych deťoch a takisto, ako pri deťoch, ktoré sa športovaniu vyhýbajú. Veľmi jednoduchými príkladmi a prepočtami deti zaujal, a veríme, že aj presvedčil, že akékoľvek športovanie je činnosť, ktorou si deti upevňujú zdravie, a ako vyplýva zo štúdie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, aj psychickú pohodu, ktorá podporuje aj vyššiu pozornosť a sústredenosť aj v škole.

Veríme, že situácia v septembri dovolí prakticky otvoriť všetky tréningové skupiny Akadémie, že budeme môcť využiť všetky teoretické poznatky, ktoré sme počas pandémie štúdiom nadobudli a overovali, odovzdať ich deťom, aby opäť mohli aktívne športovať, mať zo športu radosť a úžitok. A to je prvotný cieľ, ktorý chceme v Akadémii realizovať aj za aktívnej pomoci olympijského víťaza Mateja Tótha.