NA TRÉNING O2 ŠPORTOVEJ AKADÉMIE MATEJA TÓTHA SA PRIŠIEL POZRIEŤ MINISTER A ŠTÁTNY TAJOMNÍK

img

Partizánske, 30. 3. 2023

(Tlačová správa) Športová akadémia Mateja Tótha je medzi slovenskými školami dobre známa. Veď ešte v novembri minulého roku o akadémiu súťažila každá 5. základná škola. Vďaka kvalitným procesom a tréningovému programu je o ňu veľký záujem. Minulý rok získala akadémia nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením“. Cieľom projektu je dať všetkým deťom možnosť športovať, fyzicky a mentálne sa rozvíjať.

Projekt je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Aj preto sa v stredu 29. marca 2023 prišiel minister práce Milan Krajniak, spolu so štátnym tajomníkom Jurajom Káčerom pozrieť, ako realizujú projekt na školách. Na Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom ich privítal primátor mesta a podpredseda ZMOSu Jozef Božik a olympijský víťaz Matej Tóth.  Pozvanie na prezentáciu prijal aj generálny riaditeľ O2 Slovakia Igor Tóth. Podľa neho je projekt zameraný na inovatívne procesy zvýšenia participácie ohrozených skupín detí dôležitý preto, že dáva možnosť kvalitne športovať všetkým deťom, bez ohľadu na ich pôvod. Spoločnou myšlienkou spolupráce O2 a O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je priniesť pravidelné cvičenie všetkým deťom, bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú. Cieľom je, aby každé dieťa cítilo, že akadémii na ňom záleží.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak ocenil na projekte, že sa stará tak o fyzickú, ako aj o mentálnu stránku dieťaťa. A to vďaka zavedeniu inovatívnych metód, na ktoré akadémia využíva digitálne technológie. Ministrovi a štátnemu tajomníkovi predviedli deti ukážku cvičenia v praxi. Minister si dokonca s deťmi vyskúšal viaceré cvičenia. Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánskom disponuje digitálnou hybridnou učebňou, ktorú sa podarilo zriadiť vďaka podpore spoločnosti Cisco ešte v školskom roku 2021/2022.

Projekt „Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením“ beží na šiestich školách. Z toho päť sa nachádza v Partizánskom a jedna v Trenčianskych Tepliciach. Spolu je do projektu zapojených 220 detí.

Ide o deti z rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, ako aj deti z bežných rodín. Podstatou inklúzie je spájanie a vzájomné obohacovanie sa rôznych sociálnych skupín. Na niektorých školách máme pomerne silné zastúpenie detí odídencov z Ukrajiny, deti z mnohodetných a neúplných rodín. Hravý šport je univerzálnym lepidlom, ktorý deti spája a zotiera sociálne rozdiely. Inovatívne cvičenia pomáhajú deťom precvičiť si telo, ale aj hlavu. Chceme, aby sa deti v projekte rozvíjali po všetkých stránkach osobnosti“, hovorí riaditeľka akadémie Mária Bedleková.

Motivátorom dnešnej návštevy bol olympijský víťaz Matej Tóth. Aj keď zavesil svoju profesionálnu športovú kariéru na klinec, jeho zlatá medaila je pre deti stále veľkým lákadlom. Môcť si ju podržať v ruke alebo zavesiť na krk, je pre väčšinu detí nezabudnuteľný zážitok. „Každé z týchto detí sa môže stať špičkovým športovcom, chce to veľa úsilia, vytrvalosti a výsledky sa dostavia.“ Aj to bol jeden z odkazov olympijského zlata, ktorý Matej odovzdal deťom v Partizánskom.