O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA A ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA MAJÚ PLÁN AKO VYRIEŠIŤ NEDOSTATOK POHYBU DETÍ NA ŠKOLÁCH

img

Bratislava, 09. 11. 2023

Vo štvrtok 9. novembra 2023 podpísala Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. so Združením  miest a obcí Slovenska Memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je dať šancu kvalitne športovať všetkým deťom na Slovensku. Podľa Mateja Tótha, olympijského víťaza a zakladateľa akadémie, by mal byť kvalitný športový krúžok dostupný pre všetky deti. V akadémii sa nám už roky nedarí naplniť vysoký dopyt po našom programe zo strany detí, škôl a rodičov. Je to veľká výzva pre môj tím v akadémii, našich partnerov, aj štátne inštitúcie a som presvedčený, že spoločne sa nám to podarí.

Na to, aby mohla O2 Športová akadémia Mateja Tótha postupne záväzok dať akadémiu všetkým deťom na Slovensku napĺňať, potrebuje silných partnerov, ktorí majú rovnaký cieľ. Preto sa akadémia rozhodla spojiť sily so Združením miest a obcí Slovenska. Predseda združenia Jozef Božik je dlhodobým podporovateľom športovania u detí, a ako primátorovi Partizánskeho sa mu podarilo presadiť, že akadémia je už druhý školský rok vo všetkých základných a materských školách v meste. Ide tak príkladom svojim kolegom, ktorí ho nasledujú, postupne sa pridávajú ďalšie samosprávy, ktorým záleží na tom, aby sa deti viac hýbali. Akadémia je tak dostupná na všetkých školách už aj v Topoľčanoch, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Liptovskom Mikuláši, Považskej Bystrici či Púchove. K myšlienke dať akadémiu všetkým deťom sa pridala aj spoločnosť O2 Slovensko, ktorá stojí ako jej generálny partner pri akadémii od začiatku.

Aktuálne je akadémia Mateja Tótha najväčšou celonárodnou organizáciou, ktorá sa venuje všestrannému športovému rozvoju dieťaťa. Matejovi Tóthovi sa podarilo to, čo žiadnemu inému športovcovi na Slovensku. Dnes má jeho akadémia 8 rokov a postarala sa o viac ako 14 tisíc detí.

Pravidelný pohyb je jeden z najväčších benefitov, aký môžeme, ako spoločnosť, dať deťom. Vďaka pohybu budú zdravšie, pravidelné športovanie formuje osobnosť dieťaťa a je vysoká pravdepodobnosť, že z aktívneho dieťaťa vyrastie aktívny dospelý človek. Je to naša investícia do budúcnosti, hovorí Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Cieľom spolupráce akadémie a ZMOSu je postupne dať akadémiu všetkým školám na Slovensku, ktoré prejavia záujem. Je to veľký záväzok, ktorý má jasný plán.

Spolupráca má okrem iného nadväzovať na už zahájené aktivity akadémie v oblasti digitalizácie školstva a rozpracovaných štúdiách. Vďaka programu akadémie sa nám podarilo na dobrovoľnej báze, rozšíriť dve povinné hodiny telesnej a športovej výchovy o ďalšie dve hodiny pohybovej aktivity týždenne, ktorých metodika je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,“ dopĺňa Daniel Pastorek, štatutárny zástupca akadémie.