O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA BOLA NA CHARITATÍVNOM BEHU V TREBIŠOVE

img

Podujatie „Spoznaj Trebišov behom“ už poznajú hádam všetci Trebišovčania, ale aj susedia z okolia. Podujatie už 8. rok organizuje Michal Majcher. Na júnovom športovom podujatí nechýbala ani O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Ambasádorom bol sám olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth.

Letný sobotný deň patril v Trebišove športu. Konalo sa tu bežecké podujatie nielen pre bežcov, ale hlavne pre celé rodiny. Nechýbala na ňom ani O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Matej Tóth s riaditeľkou akadémie Máriou Bedlekovou sa pridali k bežcom a vo svojej kategórii sa Matej dokonca umiestnil na stupni víťazov.

Riaditeľka akadémie Bedleková, sa stretla aj so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR Slavomírom Partilom a Jánom Krišandom, štátnym tajomníkom pre šport Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Akadémia olympijského víťaza prišla na východ Slovenska s aktivitou „Pohnite kostrou, pohnete rozumom“. Cieľom bolo dokázať, že pravidelný pohyb môže deťom pomôcť so sústredením sa. Aktivita spočívala v teste pozornosti pred a po krátkej pohybovej aktivite. Deti si odmerali úroveň pozornosti prostredníctvom online testu, kde sa dozvedeli ako na tom sú. Či patria do skupiny veľmi pozorný, priemerný, nepozorný alebo veľmi nepozorný typ. Potom si zašportovali a následne si opäť otestovali pozornosť rovnakým spôsobom. Vďaka tomu, už na tejto krátkej aktivite mohli sledovať, že šport im pomáha lepšie a dlhšie sa sústrediť. Pozornosť je veľmi dôležitá pri učení. Množstvo výskumov dokazuje, že deti, ktoré sa pravidelne venujú pohybovej aktivite majú vyššiu mieru pozornosti a zlepšuje sa aj ich pamäť.

Po absolvovaní aktivity deti získali certifikát so svojím výsledkom a sladkú odmenu, Horalky – po generácie obľúbené tradičné oblátky od Sedity.

Záver podujatia patril besede Mateja Tótha, ktorý v tomto meste určite nebol naposledy. V Trebišove totiž od septembra tohto roka bude O2 Športová akadémia Mateja Tótha na viacerých materských a veríme, že aj na základnej škole.