O2 Športová akadémia Mateja Tótha pokračuje v tréningoch

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha vás víta späť po prázdninách. Ako budú prebiehať športové krúžky na školách a mimo škôl? 

Podľa informácii z piatka 7. januára 2022 ministerstvo školstva zverejnilo stanovisko, podľa ktorého tento týždeň na školách športové krúžky neprebiehajú. Avšak, podľa ministerstva školstva, bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá je zaradená v rámci rozvrhu hodín (projekt 3. hodina telesnej výchovy) naďalej pokračuje.

Projekt MODULY sa riadi pokynmi  danej školy.

Tréningy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorá prebieha v športových priestoroch mimo škôl sa riadi režimom daného zariadenia kde prebieha a rodičia detí, ktoré tieto tréningy navštevujú dostali informácie s pokynmi.

Ak máte k režimu na tréningoch otázky, obráťte sa na nás na info@akademiamatejatotha.sk.