O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa rozšírila do všetkých materských a základných škôl v Topoľčanoch

img

Topoľčany, 18. október 2023

V prebiehajúcom školskom roku majú deti v Topoľčanoch viac možností rozvíjať svoje športové zručnosti a talenty. Pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany bude počas celého školského roka 2023/24 k dispozícii O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

Akadémia je program, ktorý učí deti systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti. Deti sa pripravujú na športové výkony, učia sa správne vykonávať pohyb hravou a zábavnou formou. Tréningy v akadémii prebiehajú počas celého školského roka.

V septembri absolvovali vybraní zamestnanci materských a základných škôl odborné školenie. V materských školách prebiehajú tréningy raz týždenne po 45 minút a v základných školách dvakrát týždenne po 60 minút. Výnimočnosť tejto pohybovej prípravy spočíva v zapojení vývojovej kineziológie. Prostredníctvom nej sa v tréningu uplatňujú cvičenia, ktoré pomáhajú deťom kompenzovať nesprávne pohybové vzory súvisiace so sedením v škole alebo pri počítači. Okrem toho zahŕňa program aj psychologickú prípravu, pozostávajúcu s relaxácie, koncentrácie a vizualizácie.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha prebiehala aj v predchádzajúcom školskom roku v ZŠ s MŠ Gogoľova a v materských školách Gagarinova a Ľ. Fullu, kde si získala u pedagógov, detí i rodičov vynikajúce ohlasy. „Tešíme sa, že sme tento rok mohli priniesť kvalifikovanú a systematickú športovú prípravu aj ďalším školám a škôlkam,“ hovorí primátorka mesta, JUDr. Alexandra Gieciová. Zapojením sa do projektu zároveň získala každá škola výhody v podobe pitného režimu, športovej sady pomôcok a ďalšie benefity.

Tlačová správa z dňa 18. 10. 2023

Kontakt pre médiá:
Lenka Savarová
referent pre komunikáciu, propagáciu a vzťahy s verejnosťou
Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
tel.: +421 38 5340 363, Mobil: +421 908 714 150
e-mail: lenka.savarova@topolcany.sk