Partnerom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sa stal Slovenský olympijský a športový výbor

img

O projekt sa začali zaujímať viaceré športové inštitúcie a zväzy na Slovensku. O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá je neolympijským mládežníckym projektom, získala právo používať olympijskú symboliku. Sme hrdí na to, že sme sa stali partnerom najvýznamnejšej športovej inštitúcie na Slovensku. 

Cieľom projektu O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je pritiahnuť deti k športu a robiť pohyb správne. Ako jediný celoslovenský projekt aplikujeme na každom tréningu prvky vývojovej kineziológie. Cez ruky našich trénerov prejdú ročne dve tisícky detí. Naším poslaním je vychovávať zdravé deti pre každý šport. Túto myšlienku podporilo aj vedenie Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý je najvýznamnejšou športovou inštitúciou na Slovensku. O2 Športová akadémia Mateja Tótha nie je súčasťou žiadneho športového zväzu, ale pripravuje deti na špecializáciu v ktoromkoľvek športe. Všeobecnou pohybovou prípravou tak pripravujeme deti, ktoré sa po dovŕšení veku potrebného pre konkrétne športy môžu plnohodnotne zaradiť do akéhokoľvek športového zväzu a budú dobre všestranne pohybovo zdatné. Veríme, že spoločne sa nám podarí vrátiť pohybu jeho prirodzenosť a opäť sa stane súčasťou každodenného života.