Pozrite si výsledky súťaže O2 Dobrá vec 2019

img

Prinášame Vám vyhodnotenie ďalšieho ročníka súťaže O2 Dobrá vec. Za posledné dva ročníky sa do súťaže prihlásilo 520 základných škôl a počas trvania súťaže prišlo viac ako 535 tisíc hlasov. Poďme sa pozrieť, kde pribudne v školskom roku 2019/2020 ďalších 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha  

NÁZOV ŠKOLY veľ. kategória počtu žiakov počet hlasov 
Bratislavsky kraj    
ZŠ Dubová pri Modre, Hlavná 24 0 – 85 žiakov 954
Základná škola, Kysucká 14, Senec, Kysucká 14, Senec 86-200 žiakov 1359
Základná škola s materskou školou Cádrova 23, 831 01 Bratislava, Cádrova 23 201-350 žiakov 1080
ZŠ Mlynská Senec, ul. Mlynská 50, Senec 351 a viac žiakov 12298
Základná škola s materskou školou Kuchyňa 551    
Trnavský kraj    
ZŠ s MŠ, Dolné Saliby 19, 925 02, Dolné Saliby 19  0 – 85 žiakov 668
Základná škola s MŠ, Mierové nám. 10, Šintava 86 – 200 žiakov 907
Základná škola J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka 497, 932 01 Veľký Meder 201 – 350 žiakov 2617
Základná škola Mateja Bela Kláštorná 4 Šamorín 93101, Kláštorná 4 Šamorín  351 a viac žiakov 6322
Základná škola Jána Palárika Majcichov 536    
Trenčiansky kraj    
Základná škola, Mníchova Lehota 85, Mníchova Lehota 91321  0 – 85 žiakov 540
ZŠ s MŠ J.M.Hurbana, Beckov 410, Beckov 91638 86 – 200 žiakov 1531
Základná škola, Trenčianske Jastrabie 115, Trenčianske Jastrabie 91322 201 – 350 žiakov 385
Základná škola s MŠ, Školská 292/7, Bojnice 97201 351 a viac žiakov 1567
Nitriansky kraj    
Základná škola, Školská č. 1, 951 87 Volkovce 0 – 85 žiakov 90
Základná škola, Pavilón B, Školská 26, Pribeta 94655 86 – 200 žiakov 133
Základná škola, Pohraničná 9, Komárno 94501 201 – 350 žiakov 799
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble 95201 351 a viac žiakov 3816
Základná škola s materskou školou Dlhá 78, Nitra 949 01 Vyžrebovaný výherca  
Žilinský kraj    
Základná škola s materskou školou v Malom Čepčíne, Malý Čepčín 35, 038 45  0 – 85 žiakov 2082
Základná škola s MŠ, Školská 321, Brezovica 02801 86 – 200 žiakov 1303
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená 201 – 350 žiakov 30117
Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155 351 a viac žiakov 237
Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Vyžrebovaný výherca  
Banskobystrický kraj    
Základná škola s MŠ, Vlkanovská 68, Vlkanová 97631  0 – 85 žiakov 624
Základná škola s MŠ, Banská Belá 315, Banská Belá 96615 86 – 200 žiakov 1446
Základná škola, Klokočova, 742, Hnúšťa 201 – 350 žiakov 1145
ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, Haličská cesta 1191/8 351 a viac žiakov 1095
Základná škola s materskou školou Hontianske Tesáre 148 Vyžrebovaný výherca  
Prešovský kraj    
Základná škola Nižná Olšava, Nižná Olšava 72 090 32 Miňovce  0 – 85 žiakov 161
Základná škola Hlinné, 094 35 Hlinné 138 86 – 200 žiakov 3326
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok 05314  201 – 350 žiakov 842
ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, 06001 KEŽMAROK 351 a viac žiakov 6329
Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné  Vyžrebovaný výherca  
Košický kraj    
Základná škola Odorín, Odorín 65, 05322 Odorín  0 – 85 žiakov 1659
Súkr.spojená škola - ZŠ, Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP 04023 86 – 200 žiakov 1282
Základná škola s materskou školou Prakovce 307, Prakovce 307 201 – 350 žiakov 312
Základná škola, J. Švermu 6, Michalovce, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce 351 a viac žiakov 13173
Základná škola Fábryho 44, Košice Vyžrebovaný výherca