Šport patrí do škôl

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa pridala k výzve organizácií na väčšiu integráciu voľnočasových aktivít do škôl. V stredu 13. septembra sa Akadémia spoločne s občianskym združením Rodičia.sk a ďalšími organizáciami pridala k požiadavke rodičov, mať viac voľnočasových aktivít v školách. Akadémia pôsobí na školách na celom Slovensku a model ponuky kvalitného športového krúžku, pod hlavičkou olympijského víťaza Mateja Tótha oceňujú rodičia už 8. rok. Tlačovú správu si môžete prečítať nižšie. 

Organizácie venujúce sa práci s deťmi a rodičmi dnes vyzvali všetkých aktérov vzdelávacieho systému, aby vo väčšej miere integrovali voľnočasové aktivity detí do systému vzdelávania a výchovy na Slovensku. Vo väčšine vyspelých krajín sú pohybové, umelecké, vzdelávacie a iné záujmové činnosti koncentrované na školách a v ich okolí a sú tak maximálne využívané a dostupné najväčšiemu počtu detí a mládeže. Vzhľadom na deklarovanú politickú vôľu a aktuálnu dostupnosť európskych finančných zdrojov má dnes Slovensko jedinečnú šancu zvrátiť trend úpadku a zaostávania svojho systému výchovy a vzdelávania detí a mládeže.


Organizácie o.z. Rodičia.sk, n. o. Rodič ľavou zadnou, n. o. Jeden rodič, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, O2 Športová akadémia Mateja Tótha a Aliancia stredoškolákov dnes predstavili verejnú výzvu „Voľnočasové aktivity musia prísť za deťmi do škôl“. Združenia, ktoré sa dlhodobo venujú práci s deťmi a rodičmi tak upozornili na fakt, že aktivity, ktorým sa deti venujú vo voľnom čase, by mali byť vo väčšej miere integrálnou súčasťou vzdelávania a výchovy na Slovensku.


„Vyzývame všetkých zodpovedných, aby sústredili na školách a ich bezprostrednom okolí všetky aktivity, ktoré sú pre vzdelávanie a rozvoj detí prospešné, či ide o činnosti pohybové, umelecké, vedecké či akékoľvek iné, o ktoré rodičia a predovšetkým žiaci prejavia záujem. Prospešnosť tohto kroku potvrdzujú aj skúsenosti z vyspelých krajín,“ uviedol Matej Stuška, riaditeľ OZ Rodičia.sk.

Podľa reprezentatívneho prieskumu OZ Rodičia.sk, 92 % rodičov detí navštevujúcich ZŠ a SŠ potvrdilo, že na školách by mali byť sústredené aj pohybové, umelecké a iné mimoškolské záujmové aktivity detí a mládeže, čím by boli dostupnejšie a nemuselo by sa za nimi cestovať. Ako doplnil Matej Stuška „Koncentrácia aktivít na školách zvýši kvalitu a efektívnosť vzdelávacieho procesu a investícií do školskej infraštruktúry, zníži diskrimináciu v prístupe k týmto aktivitám, podporí prirodzenú inklúziu, duševné a fyzické zdravie detí a na konci dňa aj eliminuje zbytočnú dopravnú a environmentálnu záťaž. Nevyhnutné je však investovať do školskej infraštruktúry, nastaviť systém financovania, podporiť inštitúcie vzdelávajúce odborníkov a zosúladiť podporu týchto činností so stratégiami štátu. Cieľom by mala byť dostupnosť aspoň dvoch voľnočasových aktivít pre každého žiaka na Slovensku, z ktorých je aspoň 1 pohybová. “ Mať voľnočasové aktivity na jednom mieste oceňujú aj rodičia, ktorí sú na výchovu detí sami a tiež rodičia detí so zdravotným znevýhodnením.


„Na Slovensku máme viac ako 360 tisíc jednorodičovských domácností, v ktorých je viac ako 500 tisíc detí, ktoré sa pasujú nielen s financiami ale aj s izoláciou a materiálnou depriváciou. Ide najmä o to, ako spraviť manažment voľnočasových aktivít dieťaťa. Rodiny častokrát žijú z 500 € mesačne a neostávajú im peniaze na voľnočasové aktivity. V jednorodičovských rodinách sú talentované deti, ktoré tak prichádzajú o príležitosti.“ zdôraznila Eva Marková z n. o. Jeden rodič.

Michaela Saleh z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením doplnila „Existujú medzi nami deti s celou škálou zdravotných znevýhodnení - od cukrovky, cez autizmus po ťažšie zdravotné postihnutia. Ich rodičia musia riešiť úplne základné veci ohľadom samotného vyučovania a to už nehovoríme o voľnočasových aktivitách, krúžkoch a výletoch. Asistenti týchto detí sa nemôžu zúčastňovať výletov, škôl v prírode, družiny, nehovoriac o poobedňajších aktivitách. Znamená to, že dieťa príde domov zo školy a tam jeho deň končí, alebo je rodič odkázaný na individuálne drahšie krúžky, na ktoré nemôže ani použiť vzdelávacie poukazy. Pre nás je aspekt voľnočasových aktivít sci-fi, ale veľmi by nás do budúcnosti potešil.“


Prepracovanému systému pohybových aktivít na školách sa dlhodobo venuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Riaditeľka akadémie, Mária Bedleková uviedla:

„Keď sme pred ôsmymi rokmi zakladali akadémiu, chceli sme projekt dostupný nielen regionálne, ale aj z pohľadu financií. Rozhodnutie ísť na školy, spolupracovať priamo s učiteľmi, bolo výborné rozhodnutie. Naša akadémia je príkladom, ako môžu športové krúžky fungovať na školách aj v tých najmenších obciach. Sme na stovkách škôl a ročne ňou prejdú tisícky detí.“