Šport pre deti a o deťoch – Športová akadémia v Spišskej Novej Vsi

img

Projekt Športovej akadémie Mateja Tótha má za sebou prvé mesiace. O praktických skúsenostiach, čo projekt prináša deťom, ale aj o tom, či sa niečo zmenilo od predchádzajúcej návštevy ambasádora projektu Mateja Tótha, sme sa porozprávali s Mgr. Máriou Uličnou – trénerkou skupiny na ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi.

Ako ste sa k projektu dostali?


„Naša škola bola oslovená s ponukou zapojenia sa do projektu Športovej akadémie Mateja Tótha v priebehu minulého školského roka. Po získaní informácii, o čo v projekte ide, sme sa rozhodli do projektu zapojiť a musím priznať, že doteraz neľutujeme, práve naopak.“

Prečo?


„V prvom rade je to vynikajúca myšlienka pripraviť tréningový program pre deti mladšieho školského veku so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu. Neuveriteľne ma prekvapila komplexnosť programu, aj so zameraním na detskú psychológiu a prvky vývojovej kineziológie. Verím a neustále sa presviedčam, že to pre deti má obrovský význam. Už po krátkej dobe sú viditeľné pokroky. Dokážu sa lepšie sústrediť, sú pokojnejšie a doslova sa tešia na každú jednu aktivitu.“

Čo by ste chceli odkázať ostatným?

„V prvom rade sa chcem poďakovať sponzorovi Športovej akadémie – lekárňam Dr.Max za to, že umožnili aj deťom našej školy športovať takto kvalitne. V mene svojom i rodičov detí zapojených do projektu, by som rada odkázala všetkým, nech neváhajú a zapoja sa do tohto projektu. Vďaka patrí aj Matejovi Tóthovi, ktorý osobne navštívil aj našu školu a pre deti ostalo nezabudnuteľné stretnutie s ním, lebo verím tomu, že krájať tortu s olympijským víťazom nemá možnosť len tak hocikto. A predovšetkým do budúcna verím, že aj vďaka takým sponzorom, ako sú lekárne Dr.Max, bude tento projekt pokračovať aj v budúcnosti.“

Ďakujeme. Viac nájdete aj na www.snv.sk