Športová akadémia Mateja Tótha vzbudzuje záujem na Myjave

img

Vďaka partnerom pôsobí naša akadémia v rôznych mestách na celom Slovensku.
Jedným z nich je aj mesto Myjava, kde majú deti možnosť trénovať na Základnej škole Štúrova. Rodičia detí, ktoré navštevujú akadémiu, prejavili záujem aj o zapojenie mladších súrodencov do akadémie, preto sme na základe ich aktivít kontaktovali pani riaditeľku Ľubicu Kozárovú z Materskej školy Bradáčová, ktorej súčasťou sú elokované pracoviská Materská škola Hoštáky a Materská škola SNP.

Dnes sme prijali pozvanie od pani riaditeľky Kozárovej na rodičovské združenie, kde sme mali možnosť predstaviť, nielen rodičom, ale aj prísediacim pedagógom, cieľ a prínos športovej akadémie. Zároveň aj jedinečnosť metodiky a súborov cvičení, ktoré sú zostavené tímom odborníkov, dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu.
Rodičia aktívne reagovali svojimi otázkami na prezentáciu, preto veríme, že sme upútali pozornosť a vzbudili záujem o zapojenie ich detí do športovej akadémie.
Toto cestou by sme sa chceli zároveň poďakovať pani riaditeľke a prísediacim pedagógom za pozvanie a čas, ktorý nám venovali.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Športová akadémia Mateja Tótha