Študenti na Detskej Ekonomickej univerzite sa učili o tom, kto zásobuje teplom Petržalku.

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha dostala už tretí rok možnosť byť súčasťou prednášajúcich na Detskej ekonomickej univerzite v Bratislave. Spolu s partnerom Veolia Energia Slovensko sme mohli poskytnúť malým šikovným študentom množstvo cenných informácii na tému: Pravda o klíme – čo sú klimatické zmeny.

Najprv sa deti na akademickej pôde dozvedeli množstvo teoretických informácii o činnosti spoločnosti Veolia. Napríklad aj o tom, že je celosvetový líder v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia v oblasti odpadového hospodárstva, vodohospodárskych a energetických služieb. Nádejným študentom prezradila Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, prečo a ako spolupracujú tieto dve organizácie a čo ich spája.

Ďalšou dôležitou témou boli klimatické zmeny, čo ich spôsobuje, čo je skleníkový efekt a ako môžeme pomôcť zachrániť našu planétu a životné prostredie. Na konci prednášky čakal deti environmentálny kvíz, ktorý zvládli na výbornú a vďaka ich pozornosti nezaváhali pri žiadnej odpovedi.

Keďže medzi hlavné činnosti spoločnosti Veolia Energia Slovensko patrí výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody, spoločnosť umožnila študentom Detskej ekonomickej univerzity v Bratislave nakuknúť do tajuplných zákutí kotolne, práve tam, kde sa takáto voda a teplo vyrábajú a distribuujú. Zvedaví študenti sa vybrali na exkurziu do jednej z kotolní, ktorá zásobuje teplom a teplou vodou bytové domy na najväčšom sídlisku na Slovensku v Petržalke.

Teoretické vedomosti nadobudnuté za katedrou mali možnosť si prakticky overiť počas prehliadky kotolne a oboznámili sa nielen s tým, ako sa vyrába teplo a teplá voda, ale aj to ako sa dostane teplá voda až do radiátorov, alebo do vodovodných batérii u nás doma.

Mladých študentov v teréne zaujímalo, koľko domácností zásobuje teplom jedna takáto kotolňa, ako prebiehajú odstávky od teplej vody a čo sa deje, keď nastane porucha potrubia.

Sme radi, že aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha môže byť súčasťou výučby mladej generácie k zodpovednosti za budúcnosť našej planéty.