ŠTYRI PODPISY, KTORÉ POMÔŽU DEŤOM VIAC ŠPORTOVAŤ

img

BRATISLAVA – Najväčšia detská športová organizácia na Slovensku O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá má za sebou osem rokov úspešnej činnosti, dostala dnes nový impulz. Stalo sa tak vo chvíli podpísania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska a jej štatutárnym zástupcom.

O dôležitosti tohto slávnostného aktu svedčí fakt, že spomínané memorandum podpísali najvyšší predstavitelia týchto inštitúcii. Za Ministerstvo cestovného ruchu a športu ho podpísal minister Dušan Keketi, za Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker, za ZMOS jeho predseda Jozef Božik a za O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha Daniel Pastorek.

Všetci zainteresovaní sa dohodli na užšej spolupráci, ktorá má pomôcť naučiť deti pravidelne športovať. Dokument okrem iného hovorí aj o rozvoji ďalších aktivít pod patronátom Akadémie, ktoré sú zároveň strategickými aktivitami práce so žiakmi a mládežou aj pre štát.

Akadémia Mateja Tótha ukázala svoje opodstatnie a trvalú udržateľnosť. O úspešnosti programu hovoria aj čísla dopytu zo strany rodičov a škôl, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú aktuálne možnosti. "Akadémia do veľkej miery suplovala úlohu štátu v oblasti prinášania pohybu do škôl. Zároveň pomáha plniť funkciu, ktorú definujeme v projekte Aktívna škola. Vďaka tejto spolupráci dokážeme priniesť na školy viac kvalitného pohybu,“ konštatuje situáciu Ján Hrinko, štátny tajomník Ministerstva školstva.

Akadémii sa podarilo spojiť súkromný sektor so štátnym a so samosprávou Slovenska, pri budovaní vášne pre pohybové aktivity detí. Priznal to aj minister školstva, Tomáš Drucker, keď hovoril o tom, že dnešnému slávnostnému podpisu predchádzalo príjemné stretnutie, na ktorom sa zoznámil s Akadémiou. „Program Akadémie je príkladom toho, ako môže fungovať prepojenie súkromného sektora, štátneho sektora a samosprávy Slovenska. Treba priznať, že Športová akadémia je príkladom toho, ako súkromná nezisková organizácia dokáže suplovať štát.“ zdôraznil Tomáš Drucker.

K intenzívnej spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha sa verejne zaviazal aj minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.  „Určite v blízkej budúcnosti nájdeme možnosti a spôsoby ako intenzívne spolupracovať s Akadémiou Mateja Tótha a pomôcť deťom nájsť si cestu k športu a k pohybovým aktivitám. Chceme pomôcť, aby sa deti zapojené do Športovej akadémie Mateja Tótha stali bázou, z ktorej budú neskôr čerpať dobrých športovcov naše kluby a oddiely.“

Predseda ZMOSu Jozef Božik poukázal na dôvody, pre ktoré sa šport v školách stáva celospoločenskou témou: „Čím viac budú deti športovať, tým menej budú v dospelom veku potrebovať lekárov a lieky. Verím, že sa samospráve spoločne s prítomnými ministerstvami podarí dostať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na všetky školy na Slovensku. Mnohé samosprávy na čele s Partizánskym idú príkladom a Akadémia sa tu nachádza na všetkých základných aj materských školách, “ zdôraznil Jozef  Božik.

A čo je túžbou zakladateľa akadémie a olympijského víťaza Mateja Tótha? „Chcel by som sa dožiť chvíle, keď jedného dňa olympijský víťaz alebo majster sveta povie v rozhovore vetu, že so športom začínal ako malé dieťa v našej Akadémii.“

Pohyb detí sa stal témou aj v mnohých súkromných spoločnostiach, dokazujú to aj slova generálneho riaditeľa spoločnosti O2, Igora Tótha, ktorý poukázal na to, že deti každý deň prebehnú 400 metrov. Nie však nohami, ale prstami po displeji svojich mobilných telefónov. Preto každý impulz, ktorý pomôže dostať deti k zdravej športovej aktivite, je mimoriadne dôležitý.

Všetci aktéri dnešného slávnostné podpisu memoranda sa na tomto poslaní zhodli. A všetci hodlajú pre jeho naplnenie urobiť všetko, čo bude v ich silách. Aj o tom sú štyri podpisy, ktoré pomôžu vybudovať v deťoch vášeň a lásku k pohybovým aktivitám.