Tlačová konferencia Mateja Tótha a O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

img

Matej Tóth predstavil na tlačovej konferencii predstavil svoj tréningový a súťažný program až do majstrovstiev Európy, ktoré budú začiatkom augusta v Berlíne. Plánuje účasť na troch pretekoch. Už tradične sa predstaví na dvadsiatke v Borskom Mikuláši a v šprinte na P-T-S v Šamoríne

Popri tvrdej príprave na majstrovstvá Európy sa olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth venuje aj športovej príprave mladej generácie. V O2 Športovej akadémií Mateja Tótha učí deti správne športovať, a to na základe vlastnej prepracovanej metodiky. Do procesu zapája okrem vyškolených trénerov aj fyzioterapeutov a psychológov. Počas necelého roka existencie v jeho akadémii trénuje viac ako 1 200 detí. Záujem o takúto formu všeobecnej športovej prípravy je veľký a je predpoklad, že od nového školského roka tieto počty výrazne narastú. Určite sa o tento nárast pričiní aj ďalší ročník spolupráce s generálnym partnerom- spoločnosťou O2 Slovensko.
Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha predstavila doterajšiu činnosť akadémie: „pred rokom sme predstavili na tlačovej konferencii projekt Športovej akadémie Mateja Tótha. Odvtedy sa projekt, ktorý bol v tom čase len na papieri, stal celoslovenskou realitou. Od septembra trénuje v akadémií viac ako 1 200 detí na viac ako 70 školách. Prvých 24 škôl po celom Slovensku vzniklo vďaka spolupráci so spoločnosťou O2. Odborne sme vyškolili 120 trénerov, z toho takmer 80 trénerov je v pracovno-právnom vzťahu s akadémiou. Darovali sme 70 školám športové pomôcky, ktoré využívajú všetky deti, nielen členovia akadémie. Vďaka trénerom, ktorí sú prevažne učiteľmi telesnej výchovy, sme skvalitnili proces výučby telesnej výchovy na školách. Projekt má teda aj nepriamy dosah na viac ako 20 000 žiakov.“ Na záver dodáva: „sme radi, že O2 Športová akadémia Mateja Tótha nie je len pasívny projekt, kedy deťom darujeme športové pomôcky, aby s nimi športovali, ale im dávame systematický proces športovania, ktorý neustále kontrolujeme.“

 

O2 a Matej Tóth otvárajú druhý ročník O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Popri tvrdej príprave na majstrovstvá Európy sa Matej Tóth aktívne venuje aj všeobecnej športovej príprave detí v jeho akadémií. V tom mu pomáha spoločnosť O2, ktorá sa stala generálnym partnerom akadémie a v rámci platformy Dobrá vec umožní vznik Športových akadémií na ďalších 40 školách a to na celý školský rok zadarmo.
Tento rok sa môžu základné školy na Slovensku zaregistrovať cez platformu www.dobravec.o2.sk do súťaže o atraktívnu výhru, ktorou bude zriadenie jednej zo 40–tich O2 Športových akadémií Mateja Tótha na ich pôde. Cieľom Akadémií je naučiť deti správne a s radosťou športovať, a to na základe vlastnej prepracovanej metodiky. Do tréningového procesu sú okrem trénerov zapojení najbližší Matejovi spolupracovníci, fyzioterapeuti i detskí psychológovia. Marketingová manažérka spoločnosti O2, Michaela Sakálová pokračuje: „Cieľom O2 ŠAMT je budovať v deťoch pozitívny vzťah k športu a v rámci kvalitnej všeobecnej športovej prípravy odhaliť, na čo majú talent. Do projektu chceme zapojiť širokú verejnosť, ktorá bude mať možnosť hlasovať za Dobrú vec a to zriadenie 40 Akadémií na konkrétnych školách.“ Platforma Dobrá vec od O2 taktiež ponúka možnosť vyhrať motivačnú Roadshow pre stredné školy, ktorej cieľom je prostredníctvom silných ambasádorov mladých ľudí motivovať k tomu, aby sa nebáli ísť vlastnou cestou za svojimi snami. O2 tak tento rok nadväzuje na úspešné projekty z minulého roka a spája ich pod spoločnú platformu O2 Dobrá vec. Vďaka nej si základné aj stredné školy po celom Slovensku budú môcť zasúťažiť o získanie jednej zo 40 Športových akadémií a 24 Roadshows na svojej pôde. Informácie o O2 ŠAMT a o platforme Dobrá vec je možné získať na www.dobravec.o2.sk.

 

Michal Tóth, športový riaditeľ O2 Športovej akadémie Mateja Tótha vysvetlil progresívny posun detí v Akadémii: „ keď sme opisovali jednotlivé účinky metodiky, tiež sme hovorili, že nechceme, aby akadémia bola len o emóciách a subjektívnych pocitoch, ale aby výsledný efekt tréningového programu bol hmatateľný.“ Súčasťou tréningového programu je aj diagnostika trénovanosti, čiže pravidelné testovanie, ktoré prebieha trikrát ročne. Všetky výsledky tréneri zaznamenávajú do elektronickej žiackej knižky. Keďže oficiálne trénovanie detí v akadémii začalo koncom septembra, niektoré tréningové skupiny majú za sebou už 7 mesiacov cieleného tréningu a dve kolá testovania. Michal Tóth pokračuje: „samozrejme, na nejaké veľké závery a konečné hodnotenia je potrebné dlhšie časové obdobie, no sme radi, že z výsledkov testov je zrejmé zlepšenie hodnôt v priemere v každej tréningovej skupine. Hodnoty testov sú asi najdôležitejším ukazovateľom správne nastaveného tréningového procesu, no pre nás to nie je jediný ukazovateľ. Práve jedinečnosť našej metodiky umožňuje rozvoj dieťaťa aj v ďalších oblastiach.“ Významné postavenie v každodennom tréningu majú stabilizačné polohy vývojovej kineziológie, ktoré sú súčasťou veľkého množstva cvičení a hier. Pomocou týchto polôh sa aktivizujú skupiny svalov, ktoré vplývajú na správny telesný vývoj dieťaťa, ale hlavne deti si postupne zautomatizujú správne pohybové stereotypy. Ďalšou oblasťou, v ktorej očakávame zlepšenia, je formovanie osobnosti dieťaťa pomocou mentálneho tréningu a špeciálnych cvičení zameraných na koncentráciu dieťaťa, prácu v kolektíve, zvládanie stresových okamihov a ďalších aspektov, ktoré súvisia so psychologickou zložkou prípravy v metodike O2Športovej akadémie Mateja Tótha. Na záver dodáva Michal Tóth: to, že sme metodiku vymysleli a spracovali je skvelé, no stále by to bola len teória na papieri. To, že sa deti v akadémii zlepšujú, je predovšetkým zásluha našich trénerov, ktorí teóriu tým najlepším spôsobom aplikujú do praxe. No ich práca nie je len o hodnotách v testoch, ale hlavne o radosti detí z pohybu. Sme radi, že máme trénerov, ktorí dokážu vytvoriť správnu atmosféru a emóciu, ktorá je najdôležitejším predpokladom kvalitného efektívneho tréningového procesu detí.