Ukážka tréningu detí z O2 Športovej akadémie Mateja Tótha na ZŠ Park Angelinum v Košiciach

img

Na Deň detí, počas Školskej atletickej súťaže našej školy, dostali tretiaci pozvanie od svojich spolužiakov, ktorí celý školský rok 2017/2018 navštevovali O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, na ich tréningovú hodinu.

V tričkách Akadémie predviedli svoje pohybové zručnosti v rôznych aktivitách, súťažiach a športových ukážkach. Okrem toho predviedli, ako sa zdokonaľujú v mentálnom tréningu, správnom dýchaní a v špeciálnych vývojových polohách. S trénerkou Zuzanou Majláthovou sa ukázali ako jeden usilovný tím. Publikum, ako aj deti z akadémie boli nadšené, užili si množstvo zábavy a úsmev na tvárach žiaril každému.

Autor článku: Zuzana Majláthová